Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » 2012 » Листопад » 1 » Державне інспектування навчальних закладів (витяг з інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорт у 2011 році)
14:13
Державне інспектування навчальних закладів (витяг з інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорт у 2011 році)
Робота Державної інспекції навчальних закладів України (далі – ДІНЗ України) була направлена на реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності через їх інспектування (проведення комплексних і тематичних перевірок), вивчення роботи місцевих органів управління освітою. У ході проведення заходів першочергова увага зверталася на стан вирішення пріоритетних освітніх завдань, визначених указами Президента України, рішеннями Уряду, нормативно-розпорядчими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Протягом звітного періоду ДІНЗ України здійснено 73 відрядження (519 людино-днів) у 21 регіоні України, у ході яких проведено 145 заходів державного контролю. Перевірено діяльність 46 вищих навчальних закладів, 43 професійно-технічних навчальних закладів, 198 дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, вивчено роботу 88 місцевих органів управління освітою.
Згідно з планом роботи ДІНЗ України проведено інспектування з питань:
Про стан роботи щодо протидії корупції, хабарництву та зловживанням у навчальних закладах. Дане питання протягом звітного періоду розглядалося у 41 ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації Автономної Республіки Крим, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та м. Київ. Під час перевірок керівництву навчальних закладів вказано на виявлені порушення і запропоновано розробити заходи на їх усунення. Керівництво Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України поінформовано про результати перевірок, запропоновано використовувати отриману інформацію при прийнятті управлінських рішень щодо  навчальних закладів, в яких виявлені порушення та недоліки, а також при укладанні контрактів з керівниками цих ВНЗ та під час підготовки  нових нормативних, інструктивних та розпорядчих документів щодо вищої освіти.
- Про дотримання вищими навчальними закладами різних форм власності та ВСП ВНЗ ліцензійних та акредитаційних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, здійснення моніторингу мережі вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності у 24 ВНЗ та ВСП ВНЗ у Автономній Республіці Крим, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.
За результатами перевірок на розгляд ДАК представлено матеріали щодо припинення діяльності 8 ВНЗ та ВСП ВНЗ та анулювання ліцензій з окремих спеціальностей у 3 ВНЗ і ВСП ВНЗ. Крім того, ДІНЗ України зобов’язано керівництво всіх перевірених навчальних закладів розробити заходи на усунення виявлених у ході перевірки порушень Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
- Про організацію та ведення діловодства, виконання розпорядчих і нормативних документів у 41 ВНЗ Автономної Республіки Крим, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та м. Київ, галузі загальної середньої та професійно-технічної освіти у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях.
Відмічено як позитивні тенденції і досягнення, так і упущення в роботі. Місцевим органам управління освітою, керівникам навчальних закладів надано відповідну консультаційно-методичну допомогу.
Питання виконання нормативних і розпорядчих документів  знаходиться на постійному контролі ДІНЗ України.
- Про стан дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян” в органах управління освітою та навчальних закладах Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської, Тернопільської, Черкаської, Чернігівської областей та м. Київ.
Працівниками ДІНЗ України постійно вивчаються питання роботи зі зверненнями громадян при виїзді у відрядження. Оцінка діяльності управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій, навчальних закладів здійснюється з урахуванням їх роботи зі зверненнями громадян. За результатами перевірок працівниками ДІНЗ України проводяться наради з керівниками органів управління освітою та навчальних закладів, наради-семінари з питань організації роботи із зверненнями громадян, надається консультативна допомога.
- Про стан підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2011/2012 навчальному році та в осінньо-зимовий період, ефективність використання матеріально-технічної бази, виконання вимог законодавства стосовно оренди державного майна та її доцільності, створення належних умов для проведення навчального процесу, проживання учнів і студентів у гуртожитках. Здійснено на виконання доручення Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 574 «Про підготовку матеріально-технічної бази  навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2011/2012 навчальному році та в осінньо-зимовий період», від 09.09.2011 № 1046 «Про проведення аналізу готовності навчальних закладів до нового навчального року» у Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Рівненській (вищі навчальні заклади), Дніпропетровській, Закарпатській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській (дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади) та Одеській і Сумській областях (професійно-технічні навчальні заклади).
Встановлено, що в результаті роботи, проведеної в рамках підготовки до нового навчального року, значно поліпшено матеріально-технічний стан багатьох навчальних закладів, їх навчально-методичне та кадрове забезпечення. Відмічено, що значна частина робіт з будівництва та реконструкції об’єктів освіти виконані за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету. Вжито заходи щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення учнів підручниками, відновлення діяльності (відкриття) дошкільних навчальних закладів.
Водночас звернено увагу керівників навчальних закладів та установ освіти на проблемні питання і недоліки в роботі, зокрема:
·неузгодженість термінів та відставання від графіків виконання запланованих робіт на окремих об’єктах освіти, що не сприяло належній організації навчально-виховного процесу та створенню безпечних умов для школярів і працівників навчальних закладів;
·недостатнє фінансування та невідповідність його реальним потребам (у кошторисах ряду управлінь та відділів освіти райдержадміністрацій та міських рад не були передбачені кошти на капітальні видатки);
·відсутність у ряді навчальних закладів необхідної інфраструктури, належних  санітарно-гігієнічних та безпечних  умов для навчання дітей;
·слабку матеріально-технічну базу багатьох шкіл для організації профільного навчання учнів, фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;
·недостатнє охоплення дітей дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти в сільській місцевості, перевантаження міських дошкільних навчальних закладів;
·невиконання наказу МОНмолодьспорту щодо проведення роботи з усунення двозмінності навчання;
·на повільні темпи створення шкільних округів, недостатню роботу щодо оптимізації мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що зумовлено певною мірою проблемами в  організації підвозу дітей та педагогічних працівників до місць навчання (роботи);
·недостатнє кадрове забезпечення ряду навчальних закладів та місцевих органів управління освітою;
·відсутність дієвої системи замовлення, розподілу та перерозподілу навчальної літератури, що надходить у регіон та ін.
Значна увага приділена вирішенню проблемних питань на засіданнях колегій управлінь освіти і науки облдержадміністрацій, серпневих конференціях педагогічних працівників, нарадах керівників місцевих органів управління освітою.
За результатами інспектувань та вивчень підготовлено узагальнені матеріали для інформування Кабінету Міністрів України та розгляду на засіданні колегії МОНмолодьспорту.
- Про зовнішнє оцінювання знань і умінь студентів на всіх рівнях (етапах) підготовки фахівців (на виконання наказу МОН від 29.10.07 №948 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів») у 31 ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації в Автономній Республіці Крим, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській  областях та м. Київ.
У ході перевірок аналізувався рівень науково-методичного та кадрового забезпечення навчального процесу, вивчався стан запровадження системи менеджменту якості вищої освіти, аналізувались питання організації навчального процесу за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS), запровадження у ВНЗ єдиних вимог до оцінювання знань студентів відповідно до  ECTS та їх узгодження з національною шкалою оцінювання, наявності у ВНЗ системи поетапного контролю за якістю підготовки студентів протягом навчання, дотримання нормативних документів щодо ведення обліково-звітної документації поточного та підсумкового контролю.
Основна увага приділялась визначенню якості підготовки студентів. Проведено контрольні роботи з нормативних дисциплін серед студентів різних спеціальностей та курсів. Для контролю використані завдання, які підготовлені за рекомендацією профільних науково-методичних комісій МОНмолодьспорту, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та ряду ВНЗ.
Відповідним підрозділам Міністерства та керівникам вищих навчальних закладів запропоновано здійснити заходи, спрямовані на забезпечення максимально об’єктивного оцінювання знань студентів за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу.
Проведено комплексні перевірки:
-  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
-  Дніпропетровського монтажного технікуму;
-  ДВНЗ „Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”;
-  Луганського будівельного коледжу;
-  Київського геологорозвідувального технікуму;
-  Київського механіко-технологічного коледжу;
-  Черкаського комерційного технікуму;
-  Черкаського державного бізнес-коледжу.
За результатами перевірок підготовлено матеріали для розгляду на експертній кадровій комісії Міністерства питання щодо виконання умов контракту керівниками окремих навчальних закладів (5 ВНЗ).
- Про стан виконання місцевими органами управління освітою та загальноосвітніми навчальними закладами вимог законодавства щодо охоплення дітей шкільного віку навчанням в Івано-Франківській та Одеській областях.
Звернено увагу керівників місцевих органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів на те, що в окремих випадках:
·не поновлюються розпорядження  щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення за навчальними закладами територій обслуговування;
·не затверджуються рішеннями виконкомів міських рад, райдержадміністрацій списки дітей і підлітків шкільного віку;
·допускаються порушення у порядку формування та руху учнівського контингенту в загальноосвітніх навчальних закладах (ведення алфавітних книг, наказів, відсутні довідки про навчання дітей  в інших навчальних закладах тощо);
·не здійснюється контроль за станом організації індивідуального навчання, здобуттям загальної середньої освіти учнями у вечірніх школах, екстерном;
·не приділяється належна увага роботі з педагогічно занедбаними дітьми та учнями, які без поважних причин не відвідують навчальні заняття.
У ході інспектування за порушення і недоліки в роботі притягнуто до дисциплінарної відповідальності сім працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
- Про стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Львівської та Чернівецької областей.
Звернено увагу керівників місцевих органів управління освітою на наступні проблемні питання:
·недостатню роботу щодо організації та проведення уроків фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної  медичної групи;
·слабке матеріально-технічне забезпечення окремих загальноосвітніх та дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
·обмежене фінансування  спортивно-масової роботи з учнями;
·неналежне кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів фахівцями з фізичного виховання;
·низький кваліфікаційний рівень професійної підготовки тренерів- викладачів ДЮСШ;
·недостатню роботу щодо організації профільного навчання за спортивним напрямом;
·недостатню кількість спортивних гуртків і секцій у навчальних закладах.
Матеріали узагальнено та надіслано Комітету з фізичного виховання та спорту.
- Про роботу органів управління освітою, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо створення умов для навчання і виховання дітей: сиріт, позбавлених батьківського піклування, з особливими  потребами в Кіровоградській, Рівненській та Чернівецькій областях.
Встановлено, що в зазначених областях спостерігається значне покращення фінансування інтернатів з обласних бюджетів та активне залучення коштів спеціального фонду, що сприяє подальшому якісному оновленню та зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів, створенню для дітей зазначених категорій рівних можливостей з іншими дітьми для повноцінного життя та розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів.
Разом з тим, відмічено, що мережа навчальних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з особливими освітніми потребами потребує подальшого реформування для досягнення оптимальних кількісних і якісних показників.
Звернено також увагу керівників місцевих органів управління освітою, навчальних закладів на проблеми:
·ранньої діагностики та соціальної реабілітації дітей з особливими потребами;
·відсутності в окремих містах та районах психолого-медико-педагогічних консультацій;
·недостатньої роботи щодо запровадження інклюзивного навчання;
·низького кадрового забезпечення спеціалістами-дефектологами ряду  шкіл-інтернатів;
·відсутності архітектурної доступності для дітей-інвалідів у більшості навчальних закладів;
·порушення у діяльності шкіл-інтернатів стосовно ведення особових справ підопічних, встановлення їх правового статусу, соціального захисту;
·неналежної роботи щодо попередження самовільного залишення дітьми шкіл-інтернатів;
·недостатньої співпраці зі службами у справах дітей, кримінальною міліцією у справах дітей, управліннями праці та соціального захисту, соціальними службами для сім’ї, дітей і молоді.
Рекомендовано розробити заходи щодо поліпшення стану справ та зобов’язано усунути виявлені порушення і недоліки в роботі.
- Про стан роботи щодо реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області У ході вивчення  підтверджено достатню аргументацію місцевих органів управління освітою щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, відзначено позитивні результати її проведення. Водночас звернено увагу на неухильне дотримання вимог законодавства під час реорганізації і ліквідації сільських шкіл, зокрема обов’язковість згоди територіальної громади.
За результатами перевірки Головному управлінню освіти і науки Полтавської облдержадміністрації вказано на необхідність посилення контролю за діяльністю відділів освіти райдержадміністрацій та вжиття заходів щодо недопущення порушень вимог законодавства під час оптимізації мережі навчальних закладів.
- Про дотримання професійно-технічними навчальними закладами умов ліцензування та вимог за результатами державної атестації у Тернопільській області (у комплексі з іншими питаннями – в Кіровоградській, Одеській, Рівненській областях).
У ході перевірок управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівникам окремих професійно-технічних навчальних закладів рекомендовано вжити невідкладні заходи щодо забезпечення:
·виконання планів державної атестації ПТНЗ, підприємств і організацій, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників;
·дотримання термінів навчання осіб, прийнятих з повною загальною середньою освітою;
·оформлення належним чином навчально-програмної документації з професій відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти;
·приведення правил прийому у відповідність до Типових;
·поліпшення матеріально-технічного забезпечення ПТНЗ;
·дотримання в гуртожитках санітарно-гігієнічних норм;
·впровадження у навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій.
За результатами перевірок, у зв’язку з неналежним виконанням функціональних обов’язків, шість працівників професійно-технічних навчальних закладів притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
- Про роботу місцевих органів управління освітою щодо забезпечення державного контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів у Тернопільській та Київській областях. Підготовлено пропозиції щодо вдосконалення контролю місцевими органами управління освітою за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів.
Серед позапланових завдань та на виконання доручень МОНмолодьспорту здійснено перевірки:
·дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у Рівненському інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Бориспільській філії Вищого навчального закладу «Київський славістичний університет» (закрите акціонерне товариство), ПВНЗ «Західнодонбаський інститут економіки і управління», Коледжі ПВНЗ «Західнодонбаський інститут економіки і управління», Нікопольській філії ПВНЗ «Європейський університет», Нікопольській філії Запорізького національного університету, Скадовському відділенні Кримського факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Конотопській філії ПВНЗ «Європейський університет», Чернігівському державному інституті економіки і управління, ВНЗ «Київський славістичний університет» ЗАТ;
·підстав для видачі дипломів випускникам 2011 року у ТОВ «Інститут науково-педагогічної та виробничої інфраструктури» (м. Слов’янськ);
·вищих навчальних закладів та відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, розташованих у Автономній Республіці Крим (Кримська філія Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ), Кримський факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет», Кримський НКЦ Національного університету водного транспорту і природокористування (м. Рівне) у м. Ялта стм. Гурзуф, Кримський НКЦ Національного університету водного транспорту і природокористування (м. Рівне) у м. Джанкой);
·Одеського факультету менеджменту Київського університету культури та мистецтв, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Приазовського державного технічного університету, Одеського національного морського університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
·комплексні перевірки Дніпропетровського монтажного технікуму, Київського геологорозвідувального технікуму, Київського механіко-технологічного коледжу, Луганського будівельного коледжу, Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
·фактів, викладених у зверненнях до МОНмолодьспорту, стосовно роботи Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури (спільно з МОНмолодьспорту);
·діяльності Одеської школи-інтернату № 4 (за результатами перевірки, у зв’язку з порушеннями і недоліками в роботі, директора навчального закладу притягнуто до дисциплінарної відповідальності);
·спеціалізованого навчально-виховного комплексу «Лісові дзвіночки» з поглибленим вивченням іноземної мови м. Києва щодо дотримання санітарно-епідеміологічного режиму (спільно з МОНмолодьспорту);
стану роботи щодо забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області підручниками (спільно з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти).
ДІНЗ України забезпечується комплекс заходів організаційного та інформаційно-аналітичного характеру
Упродовж зазначеного періоду до ДІНЗ України надійшло 70 звернень, у тому числі: з Адміністрації Президента України – 2, Верховної Ради України – 9, Кабінету Міністрів України – 3, органів прокуратури – 13, від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств – 12, безпосередньо від громадян на адресу інспекції – 31. Колективних звернень надійшло за звітний період –  20.
Усі звернення, що надійшли до ДІНЗ України, розглянуті в установлені терміни та в повному обсязі, заявникам надано відповіді після всебічного вивчення порушених ними питань.
Серед питань, які порушували громадяни, більшість стосуються порушень прав людини у навчальних закладах, відрахування студентів з вищих навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу, неправомірних дій керівників навчальних закладів, недотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, видачі документів про освіту, порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів. Більшість заявників належить до батьківської громадськості, педагогічних  працівників та студентської молоді.
Найбільша кількість звернень надійшла з Автономної Республіки Крим, Донецької, Закарпатської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської областей та м. Києва.

Категорія: Актуально | Переглядів: 2524 | Додав: kolinko
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайтиУправління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license