Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » З усього світу по нитці

Використання різноманітних відеофільмів у класі є розумним способом активного залучення учнів у навчальний процес. Якщо вчителю необхідно розпалити дискусію серед школярів, сформулювати певну мету або донести контекст навчального матеріалу, відео, чи то буде художній фільм, телевізійний кліп, відео з YouTube або навіть саморобний фільм, може стати могутнім інструментом в арсеналі методів навчання вчителя.

Британська газета «Гардіан» попросила п’ять учителів, які використовують відео в якості захоплюючого інноваційного способу навчання школярів, поділитися своїм практичним досвідом і дати кілька консультацій на цю тему.

Джеймс Рольф, радник із питань науки коледжу в Лестері: «Дуже часто у викладанні природничих предметів учитель повинен продемонструвати якийсь експеримент. Але якщо у вас у класі тридцять і більше дітей, це важко зробити шляхом простої демонстрації, та й не всі учні зможуть роздивитися те, що ви робите за своїм учительським столом. А ось використання відеозапису демонстраційного досвіду дозволяє зробити його максимально наочним для всіх учнів.

Правда, величезна безліч доступного відео ніколи не була повністю ідеальною для використання у класі. Тому ми з дітьми вирішили розпочати створювати свою відеотеку. Учні швидко навчилися робити відеозаписи на мобільний телефон, і ми отримали короткі та дуже прості, однак дуже корисні записи, які, наприклад, допомагають проілюструвати те, як заміряти струм у електричному ланцюзі або як реагує карбонат металу з кислотою.

Використовуючи відео, учитель може зробити щось більше, чого ніколи не зміг би зробити за допомогою традиційних підходів, унаслідок чого полегшується процес навчання дітей. Якщо вчитель хоче швидше досягти конкретної мети навчання, то не варто забувати, що включення учнів у підготовку уроків із використанням відео буде більше ніж корисним, а замість того, щоби відповідати на запитання з підручника, діти можуть виробляти та представляти відео всьому класу.

Можна також порадити робити деякі відео в забавній формі, використовуючи для цього ідеї та сюжети популярних у молоді кліпів. Наприклад, м’яч у руках дітей, будучи класичним прикладом маятника, дозволяє більше дізнатися про фізику. Таким чином, ми використовуємо всі засоби дії на учня, коли можна просто дивитися, слухати та взнати все, що потрібно знати відповідно до навчальної програми».

Рут Прінгл, учитель англійської філології школи в Ширлі ... Читати далі »


Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 809 | Добавил: kolinko | Дата: 27.10.2014 | Комментарии (0)

Е.А. Ямбург,
Заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО,
директор Центра образования № 109 (Москва)
Об особенностях жанра и мотивации автора
Отдаю себе отчет в том, что уважаемая мной «Новая газета» традиционно печатает неправительственные доклады, задача которых — обнажение глубинной сути проблем, стоящих перед страной в разных сферах жизни деятельности, очищение сознания граждан от различных мифологем, мешающих осознать подлинный масштаб и реальную серьезность угроз и вызовов, отвечать на которые необходимо уже сегодня. Творцами мифологем, как правило, выступают различные государственные институции и близкие им общественные структуры, заинтересованные в сохранении своего статус-кво (стабильности) и потому не склонные преувеличивать опасность откладывания решения трудных вопросов на неопределенное время. (Читай: перекладывания ответственности на плечи грядущих поколений.)
Отсюда вполне понятен обличительный пафос и объяснима алармистская тональность неправительственных докладов. Серьезные аналитики честно выполняют свою профессиональную функцию, не надеясь, что их экспертная оценка и предложения будут положены в основу принятия как оперативных, так и стратегических управленческих решений. Поскольку официальная аналитика в своих оценках зачастую расходится с независимым анализом ситуации, а любая власть по своей природе более склонна к восприятию оптимистических прогнозов, — неправительственные доклады остаются вещью в себе, что, на мой взгляд, не может полностью удовлетворить их авторов, в глубине души надеющихся, что они будут услышаны. Иногда такая надежда подкрепляется встречным движением властных структур, и тогда независимое экспертное сообщество вступает с ними в конструктивный диало ... Читати далі »

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1256 | Добавил: kolinko | Дата: 03.11.2012 | Комментарии (1)

Е.А. Ямбург,
Заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО,
Необходимость периодического пересмотра профессионального стандарта учителя
До сих пор речь шла о минимуме квалификационных требований к учителю, своего рода черном хлебе профессии. Но в современных условиях одного черного хлеба явно недостаточно. Стремительное развитие технологий, нарастание цивилизационных угроз и вызовов, необходимость постоянно решать нестандартные задачи — всё это вместе взятое выдвигает новые требования к профессиональному стандарту. Сегодня любого работодателя помимо квалификации интересуют такие качества работника, как мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, умение работать в команде. Профессиональный стандарт, предполагающий способность к нестандартным действиям, только на первый поверхностный взгляд выглядит оксюмороном. Сегодня открытость сложному противоречивому миру, постоянная готовность к изменениям, ответственность и самостоятельность в принятии решений — неотъемлемые профессиональные качества успешного работника в любой сфере деятельности, включая педагогическую.

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1036 | Добавил: kolinko | Дата: 03.11.2012 | Комментарии (0)

Светлана Кривцова,
кандидат психологических наук,
директор Института экзистенциально-
аналитической психологии и психотерапии

Сегодня многие учителя вынуждены работать под тройным прессом: повышенных нагрузок, все возрастающей активности контрольно-надзорных органов, сменяющих друг друга требований... На что опереться учителю в такой ситуации? Как справиться со стрессом, уберечься от эмоционального выгорания?

Когда ценности «перевернуты»…

– Светлана Васильевна, исследования говорят о том, что эмоциональному выгоранию особенно подвержены изначально высокомотивированные учителя. Но ведь только такие люди и должны работать в школе. Что же происходит с ними в процессе работы? Почему одни из них выгорают, а другие сохраняют душевные силы, хотя работают не меньше коллег?

– Экзистенциальные психологи объясняют синдром эмоционального выгорания потерей чувства проживания хорошей жизни, когда человеку перестает нравиться то, что с ним происходит, и то, что он делает. Если в процессе работы во внутреннем мире человека начинают преобладать отрицательные эмоции (более 50% – по собственному субъективному самоощущению) и такое положение дел сохраняется достаточно длительное время – человек выгорает. И здесь самый важный вопрос не в том, много ты работаешь или мало, а в том, как то, что ты делаешь, соотносится с тобой, с твоими внутренними устремлениями? Когда человек постоянно занимается вещами, которые он не вполне принимает, – это в конечном счете уводит его в пустоту.
Как правило, проблемы начинаются с того, что молодой специалист устраивается на работу и обнаруживает, что реальность, мягко говоря, расходится с его представлениями и ожиданиями от профессии.
Положим, человек поступил в педагогический вуз с высокими устремлениями, которые в общем виде можно выразить так: «сделать для детей как можно больше хорошего». Но попадает он, к примеру, в школу, где успешным считается не тот, кто пытается выстраивать с детьми партнерские отношения, а тот, кто жестко добивается дисциплины и послушания. И кроме того, оказывается, что если ты хорошо относишься к детям – они садятся тебе на голову, а у тех, кто кричит на учеников, ребята ведут себя как шелковые. И что для директора школы удобны исполнительные и не спорящие с ним педагоги…
У нас такие школы теперь, к сожалению, не редкость. Потому что сегодня вся система управления образованием ориентирует школу не на укрепление личности ученика, а на другие вещи: подготовку к ЕГЭ, ГИА, составление всевозможных отчетов. И в этой ситуации выстраивание доверительных отношений и сотрудничества с детьми оказалось избыточным, лишним, поскольку требует дополнительных временных ресурсов, которых у педагогов практически не осталось. Возникла абсурдная ситуация, когда главное закрыто и подменено локальной, по сути, задачей – подготовкой к ЕГЭ. Даже не задачей, а средством.
Альтернатива уходу
– Что делать учителю в ситуации, когда реальность так очевидно расходится с ожиданиями?
– Первое, что надо сделать, – это задать себе вопрос: почему я еще здесь? Может быть, мне лучше уйти в другую школу или вообще сменить профессию? И если я не ухожу, значит, меня что-то удерживает? Что же это? Отвечая на этот вопрос, полезно вспомнить, с чего все начиналось, ради чего была выбрана учительская стезя…
– Допустим, человек пришел в школу, потому что ему интересно с детьми и он хотел бы участвовать в их судьбе, помочь им состояться в жизни. И предположим, у него есть задатки к этому, но его порывы не находят понимания и поддержки у администрации. Что тогда?
– Тогда у него есть несколько вариантов. Первый: терпеть все ради какой-то неясной высокой цели, пытаться подстраиваться под требования руководства. Но в этом случае разрыв между устремлениями и реальностью будет увеличиваться, что неизбежно приведет к утрате значимых смыслов. А отсюда прямая дорога к выгоранию, поскольку большую часть времени чел ... Читати далі »

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1064 | Добавил: kolinko | Дата: 04.12.2011 | Комментарии (0)

Предлагаем Вам познакомиться со сборником материалов XI Всероссийского @вгустовского интернет-педсовета, тема которого звучит лаконично - Пять степеней учителя.
Учитель - образ жизни, который проживается и переживается.
Учитель в первой степени - личность. Так начинается призвание.
Учитель во второй степени - профессионал. Стал им - ощущаешь свою миссию, но подчиняешься нормам культуры.
Третья степень учителя - ученик. Чтобы учить других, надо постоянно учиться самому.
Учитель в четвертой степени - это исследователь. Сам проблему решай или в научное сообщество вливайся и кооперируйся.
 Пятая степень: учитель - это гражданин. Придумывай, твори и пробуй, но помни, что все это для детей и для общества, в котором выступаешь как публично представленная личность.
Таким образом, круг образа жизни учителя замыкается. Потеряешь хоть одну ипостась, одно воплощение, одну роль из пяти - рискуешь перестать быть учителем.
Какова сегодня потребность общества в учителе?
Как настоящие и будущие педагоги понимают себя и свою профессию?
Куда движется мир образования?
На эти и многие другие вопросы
искали ответы участники XI Всероссийского @вгустовского интернет-педсовета.

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1095 | Добавил: kolinko | Дата: 22.09.2011 | Комментарии (0)

Редакция электронного СМИ Педсовет/Pedsovet.org

Власти часто упрекают учительскую корпорацию в замкнутости, в том, что она не хочет участвовать в обсуждении перемен, что слабо откликается на экспертизу все новых и новых документов, которые необходимы для модернизации.  Действительно, вместо конструктивного разговора иногда выяснение отношений переходит на эмоции, часто срывающиеся на крик души. Что на это можно ответить?
Воспитание - дело интимное. Такова специфика профессии: для педагога весь мир сосредоточен в ребенке, и нет возможности отвлекаться на что-то иное.
Фокусируя свое внимание на обучении и воспитании, педагоги не только не располагают временем на обратную связь, особенно, если она плохо организована, но зачастую не умеют формулировать и доносить свои чаяния до общества. До родителей, до руководителей органов управления. Для того, чтобы власть и общество помогали педагогам в успешной реализации их профессиональных задач.
Отстаивать свою позицию, поднимать свой голос, сегодня очень сложно. Учителю надо уметь при случае стать и юристом, знатоком всех законотворческих тонкостей, и журналистом-пиарщиком, который способен облекать мысли в точные формулировки,  и политиком, умело совмещающем интересы и регулирующим споры.
Часто, кажется, что голос никто не услышит, что вообще никого не слышат, что давление среды очень велико, и никому ничего не надо. Но вдруг у кого-то, как, например, у Сергея Волкова что-то получается. К нему прислушиваются. Почему? Случайность? И тут возникают практические вопросы. Есть ли какие-то профессиональные секреты по совершенствованию "голоса”? Приемы, способы, методы?
Иногда кажется, что представители власти, родительской общественности и педагоги говорят на разных языках и требуются посредники, медаторы, толмачи и переводчики. Есть еще одна проблема - чиновники, сами уставшие от бесконечных пертурбаций и появляющихся все новых вызовов - экономических, экологических, -  часто хотят слышать только позитивные сигналы, что, наконец, есть какой-то результат от их усилий.
Надо признать, что общественные институты практически не работают. СМИ удается лишь привлечь внимание к проблемам, но подхватить и удержать проблематику, к сожалению, практически не кому. На поверхности остаются только конъюнктурные темы и те, в которых кто-то лично заинтересован. Все надежды на решения реальных проблем на интернет. Не слишком ли многого мы ждем от него?

Как сделать так, чтобы голос учителя, достойный, выдержанный, партнерский и конструктивный,  был услышан и понят? Как улучшить механизмы взаимодействия с органами власти и общественными структурами для того, чтобы педагоги реально влияли на происходящие изменения? Что делать, когда не хотят слушать?
1. Культивировать в себе неравнодушие.
Голос учителя будeт услышан тогда, когда он будет в позиции свободного человека. Если ты уверен в своей правоте, нужно действовать без оглядки, не боясь "как бы чего не вышло". Гласность и открытость эффективней любых самых изощренных пиар-технологий. Чиновник должен понимать, что с учителем нельзя договориться келейно, что никакое распоряжение и никакая директива не будут приняты к исполнению без подробного обсуждения.
2. Отстаивать не только себя.
Голос Учителя, если писать его с большой буквы, будет услышан, когда он будет говорить не только о своих личных проблемах, но поднимется на более высокую ступеньку и начнет отстаивать интересы, скажем, конкретного города, страны или взгляд на будущее в целом.
3. Владеть информацией.
Нужно чётко понимать, что именно хочешь. Именно этого и требовать, называя вещи своими именами. Важно знание нормативно-правовой базы по поднимаемому вопросу, полное владе ... Читати далі »

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1103 | Добавил: kolinko | Дата: 04.09.2011 | Комментарии (0)

Ив Крелье

В статье пойдет речь об административной команде, как руководителю правильно организовать работы своих подчиненных. Ведь как бы ни высоки были профессиональные качества директора, ему не обойтись без поддержки и помощи. Тот, кто недооценивает потенциал коллектива, несомненно, рискует потерпеть неудачу. Но что представляет из себя административная команда?


Безусловно, личные качества и стиль руководителя влияют на климат учебного заведения, на способы и даже результаты деятельности. Многое при этом зависит от того, как сложатся его отношения с коллективом сотрудников и с ближайшими помощниками из административной команды. Как бы ни высоки были профессиональные качества директора, ему не обойтись без поддержки и помощи. Тот, кто недооценивает потенциал коллектива, несомненно, рискует потерпеть неудачу. Но что представляет из себя административная команда?
К числу администраторов в средних учебных заведениях Франции, помимо директора и управляющего делами, относят заместителя директора и советников по воспитанию. Если компетенция двух первых четко определена в официальных документах, то функции других пока еще довольно расплывчаты. На практике все же существует какое-то более или менее определенное распределение обязанностей. Как правило, директор занимается внешними связями, а на долю заместителя остаются дела внутришкольные, такие, как расписание уроков, поведение учащихся. Заместитель исполняет обязанности шефа в случае его отсутствия, принимая оперативные решения, однако думая при этом о философии шефа и подавляя иногда свое собственное «Я».
По своему образованию советники по воспитанию являются педагогами. Они состоят в тех же профсоюзах, что и преподаватели, подчиняются тем же структурам в министерстве, их проверяют те же школьные инспектора. Но в случае необходимости они выполняют обязанности заместителя директора. Среди них довольно много кандидатов на руководящие должности. Их особенность в том, что они по характеру своей деятельности ближе всего к учащимся.
Лицей Распай
Лицей Распай находится в одном из департаментов в центре Франции. Долгое время он являлся женским учебным заведением и, естественно, преподавательский состав был представлен в основном представительницами слабого пола. Здесь не было проблем с дисциплиной и успеваемостью. Традиции были настолько сильными, рабочая атмосфера столь отлаженной и проверенной, что, казалось, ничто не нарушит этого благополучия.
Но все изменилось, когда сюда пришел новый директор, первый, к великому огорчению старой экономки лицея, мужчина на этом посту. Начал же он, как и подобает представителю сильной половины, с весьма крутых действий: сразу же сообщил о сокращении шести мест. Педагоги ответили забастовкой. Это было не только выражением недовольства, но и сигналом к непризнанию нового директора. С единодушным мнением коллектива пришлось согласиться. Директор отступил, и конфликт со временем угас.
Но одержав однажды победу, показав свои бойцовские качества, педагоги как-то сникли, смирившись с действиями директора. Ну а как ведет себя административная команда?
Советники по воспитанию действуют как общие смотрители. Они лишь отмечают отсутствие учеников и заполняют на классных собраниях необходимую информацию. Заместитель директора следит за состоянием классных кабинетов, регулирует выход преподавателей на работу. Он же составляет расписание, председательствует на большинстве классных советов и в конце учебного года собирает информацию с пожеланиями. Пожалуй, это единственный представитель администрации, с которым постоянно общаются педагоги. Дверь в его кабинет всегда открыта. Впрочем, доступен для общения и директор, но и заместитель, и советники, да и педагоги упорно избегают встреч с ним, ибо «патрон» (так именуют его в лицее) чересчур разговорчив. В такой атмосфере руководитель оказывает слишком малое влияние на жизнь коллектива. Он замыкается в себе, черствеет, а заместитель все чаще подумывает о том, чтобы сменить работу.
Колледж Фонтенель Колледж Фонтенель расположен в одном из парижских пригородов. Некогда общеобразовательное учебное заведение сегодня преобразовано в специализированное, где обучаются 800 учеников. Педагогический коллектив делится на две большие группы. Одну составляют педагоги со стажем, живущие здесь же, при коллеже, и хорошо помнящие прежние времена. Другая группа - молодые преподаватели. Живут они в городе, и их память не отягощена воспоминаниями о былом.
Директор имеет репутацию авторитетного и жесткого человека. Например, он требует, чтобы у учеников были нормальные ранцы, а не рюкзаки, в которых портятся учебники. Каждое утро он вместе с заместителем и советником по воспитанию встречает детей во дворе. С помощью советника по воспитанию директор решает многие вопросы дисциплины. Ему он доверяет, и поэтому советник часто заменяет директора на классных советах.
Администрация находится в том же блоке, где расположены квартиры преподавателей. Один раз в неделю директор собирает в своем кабинете всю административную команду: заместителя, советника, управляющего. Директор располагает также другими источниками информации среди преподавателей, ... Читати далі »

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1061 | Добавил: kolinko | Дата: 23.06.2011 | Комментарии (0)

Радиопередача :  Родительское собрание  
Ведущие :   Ксения Ларина
Гости :        Александр Адамский, Михаил Шнейдер, Анатолий Каспржак
К.ЛАРИНА: 11 часов 13 минут, начинаем программу «Родительское собрание», сегодня она, наконец-то, посвящена модернизации. Вот и мы дошли, докатились, да-да-да. Значит, тема сегодняшней программы «Как модернизировать учителя?», дорогие друзья, поскольку про модернизацию много чего наговорено. А, вот, про учителей все меньше и меньше разговоров, тем более, что год учителя практически на исходе. Итак, представлю участников сегодняшнего разговора – это эксперты абсолютные. Александр Адамский, ректор Института образовательной политики «Эврика». Здравствуйте, Александр Изотович.

Слушать     Читать

Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 994 | Добавил: kolinko | Дата: 06.12.2010 | Комментарии (2)

Майкл ФУЛЛАН

Майкл ФУЛЛАН – заметная персона на мировой арене борьбы за перемены в образовании. Он возглавляет Институт образовательных студий Торонтского университета в Канаде. Мы предлагаем вашему вниманию несколько фрагментов из его книги с интригующим названием "Силы перемен. Измерение глубины образовательных реформ”

Размышляя о проблемах нашего образования, мы привыкли связывать их с экономическим и общественным кризисом в нашей стране. Однако среди проблем школы можно обнаружить немало таких, которые свойственны современной педагогической жизни любой страны мира, независимо от степени ее процветания.
Возьмите любую образовательную проблему и начните перечислять все силы, которые могут быть задействованы при ее разрешении, на которые нужно влиять, чтобы достичь успеха. А теперь примите во внимание, что есть еще и неучтенные обстоятельства, которых невозможно избежать: политика правительства, постоянно меняющаяся, новые технологии, экономический кризис, прискорбные конфликты и т.д. И каждое даже незначительное изменение в этом уравнении создает десяток
неожиданных осложнений, а те, в свою очередь, обеспечивают еще десяток проблем.
И вот связь между причиной и следствием исчезает, ее невозможно проследить. Она теряется в деталях того, что происходит. Невозможно, чтобы успешная организация была воплощением неких общих намерений, хорошо спланированных заранее. Напротив, успех представляет собой открытие новых моделей действий, которыми мы отвечаем на непрерывные перемены в задуманном ходе дел.
Итак, продуктивное изменение – это постоянный поиск понимания с осознанием того, что окончательного ответа не существует. Подлинное влияние на перемены требует:
– видения взаимосвязей, а не просто линейных причинно-следственных цепочек;
– видения всего процесса перемен, а не его фрагментов.
Как только мы разовьем язык нелинейной системы, возникнет новое представление о переменах.
"Подсознание полностью перестроилось для того, чтобы отображать данные циклично, а не линейно. Мы выясняем, что перед нами сплошные обратные связи и системные архетипы. Мы уже переключились подобно тому, как это случается при овладении иностранным языком. Мы начинаем спонтанно думать терминами и конструкциями нового языка. Когда это происходит в системе мышления, мы становимся "приспособленными к жизни”.
Звучит сложно? Да. Непрактично? Нет. На самом деле это значительно практичнее, чем наше привычное внедрение новаций. Ведь плохое решение сложной проблемы только ухудшает ситуацию.
Что это за новый язык, который может приручить силы перемен? Взглянем на восемь основных уроков, возникающих из новой парадигмы образовательных перемен. Каждый из них странен, если исходить из наших привычных представлений о переменах. Эти уроки связаны между собой, и ни один из них сам по себе вряд ли пригодится. Каждый из них действенен благодаря мудрости семи других.
Урок 1. Нельзя управлять значимыми процессами (чем сложнее перемены, тем меньше мы можем на них влиять).
Руководство нужно. Оно обязано определять политику, устанавливать нормы и следить за процессом. Но невозможно управлять достижением сложных целей в значимых переменах. Здесь решающее значение имеют умения, творческое мышление и самоотверженные действия. Руководства недостаточно, и чем больше ты хочешь сделать его четким, тем ограниченнее становятся цели и способы. Педагоги – не технические работники.
Но даже в относительно простых случаях почти все перемены ценностей в образовании требуют новых умений, нового поведения и новых убеждений. Если есть кардинальное правило перемен, то оно состоит в том, что невозможно заставить человека изменяться. Невозможно заставить человека думать по-другому и принудить к развитию новых умений.
Маррис пишет про эту проблему так: "Те, кто имеет власть, почему-то действуют так, будто им нужно только пояснить, а когда их пояснения не воспринимаются сразу, то они не обращают внимания на оппозицию и выражают полное пренебрежение к жизни всех остальных, кроме себя. Реформаторы уже усвоили некие истины и выработали формулировки, имеющие смысл только для них. Если они отбирают у исполнителей шанс сделать то же самое, они принимают их за кукол на ниточках своих концепций”.
Помимо выдвижения все большего количества обязательных требований в системе образования присутствует общее упование на все большее и большее число инноваций. Педагогический люд часто реагирует на моду, мгновенно и необдуманно откликается на новейшие "горячие идеи”. Тот факт, что без глубоких перемен в мышлении и умениях результат новации будет ограничен, вовсе не опровергает их потенциальной ценности. Возможно, основная проблема государственного образования не в сопротивлении переменам, а в слишком большом количестве инноваций, воспринятых некритично и поверхностно, на фрагментарной основе.
Идеи, которые легко достаются, легко и утрачиваются. А глубоким пониманием вещей нельзя управлять. Единственная действенная альтернатива – создать условия, которые дают возможность и принуждают людей расширять свое видение, а также постоянно развивать навыки практической работы.
Приказы и распоряжения могут менять некоторые вещи, но они не влияют на то, что подлинно значимо. Когда происходят сложны ... Читати далі »


Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1229 | Добавил: kolinko | Дата: 25.04.2010 | Комментарии (1)

Негринг Джеймс

 Cравнивать российскую и американскую системы образования можно лишь сознавая всю условность этого сравнения.

Но есть та точка, тот критерий, который един для любой школы и в России, и в США, и, наверное, во всем мире.

Это – свобода школы, свобода учительства и учения. Право ребенка быть субъектом, а не объектом образования.

Этот критерий, эта проблема больше, чем социальные, экономические и правовые условия конкретной страны. Она не ими обусловлена.

Живая школа, живое образование везде оказываются в тисках. Степень их сжатия зависит от управленческой культуры и правовых норм общества, но тиски присутствуют в любом случае.

Как и изначальное недоверие к школе. Отсюда – инструкции, приказы, тесты.

Почему так? Можно говорить, что построенная на контроле школа сама растит себе будущих контролеров.

Что люди несвободные не могут допустить, чтобы свобода появилась в других – это ставит под вопрос их собственное существование. Но это, наверное, только вариации на тему.

Главное противоречие школы: она возникла как институт, действующий в интересах государства и общества; отдельная личность важна школе ровно настолько, насколько эта личность отвечает вышеупомянутым интересам.

Предзаданное устройство школы диктует свое. И в том хитрость этого устройства, что «зарядить» в него можно очень многое: вчера мы ориентировались на социалистические цели и ценности, сегодня – на рыночные, и школа без особых переделок перешла из одного русла в другое, только управления образования кое-где стали называть департаментами и поменяли экономическую начинку, да и то не до конца.

У школы и у системы образования в целом потрясающий запас прочности.

Как показывает уже российский опыт последних лет, школа выдерживает внедр ... Читати далі »


Категория: З усього світу по нитці | Просмотров: 1074 | Добавил: kolinko | Дата: 14.04.2010 | Комментарии (2)Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайтиУправління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license