Пошук


Меню сайту

Форма входу
Реєстрація
  
Радимо переглянути   
Інші події

Конкурси для учнів

Конкурси для вчителівОнлайн всього: 26
Гостей: 26
Користувачів: 0План роботи колегії управління освіти Миколаївської міської ради на 2016 рік

Лютий

Про стан фінансово-господарської діяльності та виконання бюджету 2015 року

Про формування предметних компетенцій на уроках літератури в 9-х класах

Про стан виконавської дисципліни керівників навчальних закладів та роботи зі зверненнями громадян за 2015 рік

Квітень

Про формування природознавчої компетентності учнів 5-х класів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину

Про стан роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів в частині виконання п.96-98 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.

Про стан виконання ст..55 Кодексу цивільного захисту України в частині забезпечення в навчальних закладах міста пожежної безпеки.

Про виконання вимог законодавства щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами

Серпень

Про підсумки діяльності навчальних закладів за 2015-2016 навчальний рік та стратегічні завдання освітньої галузі на 2016-2017 навчальний рік

Листопад

Про виконання Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, у частині організації навчально-виховного процесу

Роль позашкільних закладів у розвитку здібностей, талантів, обдарувань дітей, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні (Роз.I ст.4, 8 Закону України «Про позашкільну освіту»)

Про виконання навчальними закладами плану заходів щодо розвитку державної молодіжної політики у м.Миколаїв, затвердженого розпорядженням Миколаївського міського голови від 16.12.2013 № 287р

Стан реалізації освітньої лінії  «Дитина у Світі культури» Базового компоненту дошкільної освіти у контексті організації системи художньо-продуктивної образотворчої діяльності дітей дошкільного віку

План роботи колегії управління освіти Миколаївської міської ради на 2015 рік

Лютий

Про стан фінансово-господарської діяльності та виконання бюджету 2014 року

Про стан формування читацької компетентності на уроках української літератури в 6 класах при викладанні предмета за новим державним стандартом

Про ефективність управлінської діяльності щодо впровадження нових Державних стандартів у 3-х, 6-х класах

Про стан виконавської дисципліни керівників навчальних закладів та роботи зі зверненнями громадян за 2014 рік

Квітень

Про стан викладання географії в 6 класах

Про  результативність роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації контролю за станом викладання предметів та реалізації навчальних програм у старшій школі

Про стан травматизму під час навчально-виховного процесу серед вихованців, учнів, працівників і заходи щодо його профілактики

Про виконання ст.8 Закону України «Про позашкільну освіту» щодо ефективності організації навчально-методичної роботи в позашкільних навчальних закладах

Серпень

Про підсумки діяльності навчальних закладів за 2014-2015 навчальний рік та стратегічні завдання освітньої галузі на 2015-2016 навчальний рік

Листопад

Про стан викладання предмета  «Захист Вітчизни» та роботу закладу з військово-патріотичного виховання

Про виконання навчальними закладами міської Програми профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/8

Про формування читацької компетентності молодших школярів на уроках літературного читання

Про впровадження діяльнісного підходу на роках математики у 5-х, 7-х класах

 

План роботи колегії управління освіти Миколаївської міської ради на 2014 рік

 

Лютий

Про стан фінансово-господарської діяльності та виконання бюджету 2013 року

Про стан виконавської дисципліни керівників навчальних закладів та роботи зі зверненнями громадян за 2013 рік

Про виконання навчальними закладами міста п.5 «Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», затвердженого спільним наказом МОН, МОЗ, УВС України від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106

Формування предметних компетенцій при викладанні  економіки

Про організацію, зміст та результати навчально-виховної роботи педагогічних колективів з обдарованими та здібними дітьми

Квітень

Про дотримання керівниками загальноосвітніх навчальних закладів п. 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010 року, щодо виконання власних повноважень

Про формування навичок здорового способу життя в учнів загальноосвітніх навчальних закладів у ході викладання предмету «Основи здоров'я»

Про ефективність управлінської діяльності щодо впровадження нових державних стандартів освіти

Про виконання ст. 26 Закону України «Про освіту» в частині забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання на уроках фізичної культури й під час перерв

Серпень

Про підсумки діяльності навчальних закладів за 2013-2014 навчальний рік та стратегічні завдання освітньої галузі на 2014-2015 навчальний рік

Листопад

Про виконання п. 48 «Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. №814 щодо стану цивільного захисту у навчальних закладах м. Миколаєва

Про виконання навчальними закладами міста Закону України «Про охорону дитинства» в частині створення безпечних умов навчання та виховання, соціального захисту дітей

Про виконання ст.. 11 Закону України «Про позашкільну освіту» щодо ефективності управління навчально-виховним процесом у позашкільних навчальних закладах

Про створення у шкільних бібліотеках інформаційного середовища. Ефективність використання навчальної літератури

Про виконання навчальними закладами міста Указу Президента України від 25.06.13 № 344 «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» в частині формування громадянських цінностей учнівської молоді

 

 

План роботи колегії управління освіти Миколаївської міської ради на 2013 рік

Лютий

Про стан фінансово-господарської діяльності та виконання бюджету 2012 року

Про рівень сформованості предметних умінь і навичок на уроках «Світової літератури» в учнів 6-8 класів

Про виконання ст. 20 Закону України «Про позашкільну освіту» в частині залучення та соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти

Про виконання вимог Концепції мовної освіти та організацію навчально-виховного процесу з української мови в 9, 11 класах

Про стан виконавської дисципліни керівників навчальних закладів та роботи зі зверненнями громадян за 2012 рік

 Квітень

Про дотримання керівниками загальноосвітніх навчальних закладів п.95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010 року щодо виконання власних повноважень

Про стан формування ключових компетенцій учнів, необхідних для самореалізації особистості, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки засобами навчального предмета «Хімія»

Про впровадження програми з «Природознавства у 1 класі»

Про хід виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 №888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

Про виконання ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в частині функціонування системи управління охороною праці навчальних закладів та заходи щодо її удосконалення

 Серпень

Про підсумки діяльності навчальних закладів за 2012 - 2013 навчальний рік та стратегічні завдання освітньої галузі на 2013 - 2014 навчальний рік

 Листопад

Про рівень сформованості ключових компетенцій учнів 7-9 класів в процесі вивчення предмета «Трудове навчання»

Про дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (зі змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 20.12.2011 №1473)

Про стан запровадження цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», затвердженої Указом Президента України

Про хід реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243

Про виконання навчальними закладами міста п.5 «Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», затвердженого спільним наказом МОН, МОЗ, УВС України від 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106

Про виконання Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.12 №1059, у частині управління навчальним закладом.

 

Ми в соцмережах
       


Інформаційний партнер
Науково-педагогічна бібліотека Миколаєва

Сайти навчальних закладів

Корисні посилання


Управління освіти Миколаївської міської ради © 2016