Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Семінар для педагогів "Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками"
30.04.2011, 12:56
Сучасна школа покликана забезпечити загальний розвиток дитини шкільного віку:  формувати у школярів уміння читати, писати, рахувати, користуватися книжкою та іншими джерелами інформації; формувати уявлення про навколишній світ; сприяти засвоєнню норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, виробленню трудових навичок…
Родина — основа зростання здорової дитини, це світ, в якому людина навчається жити.
Надзвичайно важливою постає проблема взаємодії школи і сім ї,  зміцнення їх зв’язків,   покращення емоційного контакту між батьками, дітьми та педагогічними працівниками; заохочення до партнерських, демократичних стосунків,  що є основою створення гармонійного середовища для розвитку особистості дитини.
Основи взаємодії педагогів з батьками сформульовані
В. Сухомлинським: «Якомога менше викликів до школи батьків для моральних нотацій дітям, для лякання дітей батьківською «сильною рукою», для попередження про небезпеку, - і якомога більше такого спілкування дітей з батьками, що приносить радість матерям і батькам. Усе, що в дитини в голові, душі, у зошиті, щоденнику, -  усе це ми повинні розглядати з погляду взаємин дітей і батьків, і зовсім неприпустимо, щоб дитина  приносила   матері та батьку одні засмучення -  це виродливе виховання».
Психолого-педагогічна освіта батьків спрямована на підвищення їх педагогічної культури, розвитку у них позитивного сприйняття  своїх дітей, себе самих, навколишнього світу; розвитку психологічних вмінь: попереджати причини виникнення конфліктів у сім’ї, спілкуватися на засадах емпатії, критичного мислення тощо.  
Батьки мають бути обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей різного  шкільного віку, володіти  знаннями про допомогу дитині з боку родини у перехідні періоди  навчання, бути готовими співпрацювати з учителем, школою, об’єктивно оцінювати результати діяльності дитини.
Вибір батьками ролі як контролюючої, караючої інстанції або повної байдужості щодо змін у соціальному статусі дитини свідчить про недостатній рівень педагогічної компетентності.
Співробітництво школи та родини на будь-якому етапі починається з вивчення умов і мікроклімату сімейного виховання, індивідуальних особливостей дітей і батьків.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ
1. Підтримка фізичного здоров'я учнів.
2. Спілкування й формування особистісних орієнтацій учнів: інтерес до життя, інтерес до людини, інтерес до культури, що сприяють розумінню загальнолюдських цінностей.
3. Пізнавальна сфера життя учнів (робота з учителями-предметниками) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Захист не учня, а людини в ньому. Підхід до кожної дитини «з оптимістичної позиції» (А. Макаренко).
4. Робота з родиною - вплив на виховний потенціал родини; об'єктом уваги є не сама родина, а сімейне виховання. Тут необхідно таке:
вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із членами родини;
психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід;
організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків;
захист інтересів і прав дитини в так званих  «важких» родинах.
Таким чином, школою реалізуються функції батьківської освіти (відомості про виховну концепцію школи, педагогічну позицію класного керівника, про методику виховання, про цілі й задачі особистісного розвитку школярів на даний період, про хід духовного розвитку дитини, про особливості шкільної діяльності учня, про взаємини у групі, про виявлені здібності й поточні успіхи тощо) та коректуються принципи сімейного виховання - саме тієї сторони, що стосується дитини (мистецтво любити дітей), режиму життя та діяльності дитини, що забезпечують і корекцію особистості батьків.
При роботі з сім’єю педагогам (особливо класним керівникам), психологам важливо дотримуватись таких правил:
Батьки та діти не повинні почувати себе об'єктами вивчення.
Робота з батьками повинна бути цілеспрямованою, планомірною й систематичною.
Методи цієї роботи повинні бути взаємозалежні з методами виховання дітей.
Психолого-педагогічні методи повинні бути різноманітні, застосовуватись у комплексі.
При вивченні родини школяра педагог, психолог  насамперед звертає увагу на такі дані:
Загальні відомості про батьків, інших членів родини, житлові умови, матеріальну забезпеченість. Інтерес до справ школи.
Загальні відомості про дітей (вік, інтереси, рівень вихованості).
Виховні можливості родини (рівень педагогічної культури батьків).
 Форми психолого-педагогічної освіти батьків.
Університет педагогічних знань (така форма допомагає озброїти батьків основами педагогічної культури, познайомити з актуальними питаннями виховання дітей).
Лекція (форма, що докладно розкриває сутність тієї чи іншої проблеми виховання. Головне в лекції - аналіз явищ, ситуацій).
Конференція (передбачає розширення, поглиблення й закріплення знань про виховання дітей). Батьківські конференції (загальношкільні, класні) мають величезне значення в системі виховної роботи школи. Батьківські конференції повинні обговорювати насущні проблеми суспільства, активними членами якого стануть і діти. Проблеми конфліктів батьків і дітей та шляхи виходу з них, наркотики, сексуальне виховання в родині - ось теми батьківських конференцій.
Практикум (форма вироблення в батьків педагогічних умінь з виховання дітей, ефективного розширення виникаючих педагогічних ситуацій, тренування педагогічного мислення батьків).
Індивідуальні тематичні консультації (обмін інформацією, що дає реальне уявлення про шкільні справи та поведінку дитини, її проблеми).
Індивідуальні консультації - одна з найважливіших форм взаємодії практичного психолога та соціального педагога  з родиною. Для того щоби перебороти занепокоєння батьків, острах розмови про свою дитину, необхідно проводити індивідуальні консультації-співбесіди з батьками. Готуючись до консультації, доцільно визначити ряд питань, відповіді на які, допоможуть плануванню виховної роботи із класом. Індивідуальна консультація повинна мати ознайомлювальний характер і сприяти створенню хорошого контакту між батьками та педагогами. Психолог повинен дати батькам можливість розповісти йому все те, із чим вони хотіли би познайомити його в неофіційній обстановці, та з'ясувати важливі відомості для своєї професійної роботи з дитиною: особливості здоров'я дитини; її захоплення, інтереси; переваги у спілкуванні в родиною поведінкові реакції; особливості характеру; мотивації навчання; моральні цінності родини, психологічні проблеми.
Відвідування родини (індивідуальна робота педагога з батьками, знайомство з умовами життя).
Батьківські збори (форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки, досвіду виховання).
Загальношкільні батьківські збори. Мета - знайомство з нормативно-правовими документами про школу, основними напрямами, задачами, підсумками роботи.
Класні батьківські збори. Мета - обговорення задач навчально-виховної роботи класу, планування виховної роботи, визначення шляхів тісного співробітництва родини та школи, розгляд актуальних педагогічних проблем.
Батьківські збори повинні стати школою освіти батьків, повинні розширювати їхній педагогічний світогляд, стимулювати бажання стати хорошими батьками. На батьківських зборах аналізуються навчальні досягнення учнів, характеризуються їхні можливості, ступінь просування класу в навчальній діяльності. Батьківські збори - це можливість демонстрації досягнутих дитиною успіхів. Розмова на зборах повинна йти не про оцінки, а про якість знань і рівень інтелектуальних зусиль, що відповідають пізнавальній та моральній мотивації. До батьківських зборів необхідно готувати виставки творчих робіт учнів, їхніх досягнень, і не тільки в навчальній діяльності. Існує багато варіантів проведення батьківських зборів. Їх характер і спрямованість підказує саме життя, система організації роботи в дитячому колективі. Тематика й методика зборів повинні враховувати вікові особливості учнів, рівень освіченості та зацікавленості батьків, цілі та задачі виховання, що стоять перед школою.
Рекомендації з проведення батьківських зборів:
Батьківські збори повинні просвіщати батьків, а не констатувати помилки та невдачі дітей.
Тема зборів повинна враховувати вікові особливості дітей.
Збори повинні мати як теоретичний, так і практичний характер - аналіз ситуацій, тренінги, дискусії тощо.
Збори не повинні займатись обговоренням та осудом особистості учнів.
Зразкова тематика консультацій для батьків:
Дитина не хоче вчитись. Як їй допомогти?
Погана пам'ять у дитини. Як її розвинути?
Єдина дитина в родині. Шляхи подолання труднощів у вихованні.
Покарання дітей. Якими їм бути?
Тривожність дітей. До чого вона може призвести?
Сором'язлива дитина. Проблеми сором'язливості та шляхи її подолання.
Брутальність і нерозуміння в родині.
Талановита дитина в родині.
Приятелі дітей - друзі чи вороги?
Три покоління під одним дахом. Проблеми спілкування.
Батьківський тренінг - це активна форма роботи з батьками, які хочуть змінити своє ставлення до поведінки та взаємодії з власною дитиною, зробити його більш відкритим і довірчим. У батьківських тренінгах повинні брати участь обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу зростає, і результати не змушують на себе чекати. Тренінг проводиться з групою, що складається з 12-15-ти осіб ( можливо і більше, до 25осіб). Батьківські тренінги будуть успішними, якщо всі батьки будуть активно брати в них участь і регулярно їх відвідувати. Щоб тренінг був результативним, він повинен включати в себе 5-8 занять. Батьківський тренінг проводиться, як правило, психологом школи, що дає можливість батькам тимчасово відчути себе дитиною, пережити емоційно ще раз дитячі враження.
З великим інтересом батьки виконують такі тренінгові завдання, як «Дитячі гримаси», «Улюблена іграшка», «Мій казковий образ», «Дитячі ігри», «Виховання дитинства», «Фільм про мою родину».
 
І традиційні, і нетрадиційні методи, форми взаємодії практичного психолога, соціального педагога,  класного керівника з батьками учнів ставлять одну загальну мету - зробити щасливою підростаючу особистість, яка входить у сучасне культурне життя.

Тренінг для батьків "Ефективне спілкування зі своєю дитиною"


Категорія: Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками | Додав: kolinko
Переглядів: 8809 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайтиУправління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license