Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 7
Гостей: 6
Користувачів: 1


Користувачі на сайті:
school_53

Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти

Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]

Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1720 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 01.02.2011

 Ліпатникова С.В.,

 заступник директора з НВР

 Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ст. школа № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області

 З метою створення системи розвитку професійної компетентності педагогів як засобу підвищення якості освіти адміністрацією СЗОШ № 22 було визначено критерії ефективного функціонування внутрішньошкільної методичної роботи , а саме: оптимальне поєднання мети, завдань, цілей методичної роботи, які базуються на діагностико-аналітичній основі з урахуванням особливостей розвитку педагогічної творчості, а також проблем, що були виявлені під час здійснення методичного моніторингу.


   Перед педколективом школи стояли завдання визначення рівня навчальної роботи вчителів, спрямованої на формування пізнавальної діяльності учнів; визначення протиріч, що потребують ліквідації; оновлення структури методичної роботи; визначення умов щодо функціонування системи підготовки вчителів до проведення навчально-пошукової діяльності. Читати далі 

Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1207 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 23.04.2010 | Комментарии (0)

З досвіду роботи педагогічного колективу

Миколаївської загальноосвітньої школи №34

                Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.

                Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями». Читати далі
                                                                   Презентація початкової школи
                                                                   Презентація вчителів м/о математики
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1357 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 20.04.2010 | Комментарии (0)

Нікуліна Т.І.,  Кизицька В.П.,

заступники директора Миколаївської гімназії №2

        У Концепції розвитку загальної середньої освіти (12-річна школа) відзначається, що «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культурологічна домінанта, відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, уміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни». Дана орієнтація на випускника школи підкреслює пріоритетність на сучасному етапі соціально орієнтованого навчання, а значить, є актуальним питання якості освіти.

            Надзвичайно  важливим є визначення самого поняття «якість освіти». Що ж ми розуміємо під цим поняттям?

           На нашу думку, якість освіти – це показник результативності навчально-виховного процесу закладу. Провідними факторами, які сприяють успішності динаміки розвитку школи, є:  юридичний, науковий, кадровий, психологічний, економічний, інформаційно-методичний та управлінський. Кожен із названих факторів є важливим для реалізації головної стратегічної цілі навчального закладу, яка орієнтована на різнобічний розвиток особистості і може бути досягнута лише за умов системної і скоригованої роботи усіх підрозділів навчально-виховного процесу.

             На якість освіти впливає багато факторів, проте є  серед них такі, що суттєво підвищують продуктивність діяльності вчителі і закладу в цілому, - це педагогічні технології. Зрозуміло, що сьогодні школі потрібен не лише хороший учитель, а й учитель-технолог, учитель-майстер, учитель-новатор.

Впровадженню сучасних педагогічних технологій приділяється в нашому навчальному закладі багато уваги: ця робота здійснюється через методичну діяльність (участь учителів у роботі міських творчих, проблемних, динамічних груп, у роботі кафедр та методичних об’єднань, самоосвітню діяльність тощо), через навчально-виховну діяльність (проведення уроків, позакласних заходів тощо). Підвищенню професійного рівня педагогів, а значить і якості освіти, суттєво сприяє проведення методичних заходів: педагогічних читань, семінарів – тренінгів, педрад, методичних ярмарків.                               

Хочемо поділитися з Вами матеріалами педагогічних читань «Сучасні педагогічні технології та інновації». Презентація 1         Презентація 2
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1422 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 20.04.2010 | Комментарии (0)

Борецька Т. Г. ,

заступник директора

Миколаївського морського ліцею ім.. проф.. М. Александрова

Сучасні умови розвитку освіти вимагають від учителя новий підхід до планування уроків. Серед видів та форм  робіт, які я пропоную використовувати на уроках, є саме ті, що виховують потребу у вивченні рідної мови; формують духовний світ учнів, загальнолюдські ціннісні орієнтири; виробляють в учнів уміння та навички користуватись засобами мови в різних життєвих ситуаціях; сприяють засвоєнню учнями базових граматичних, лексичних, правописних, стилістичних, пунктуаційних та загально-навчальних умінь та навичок.

На уроках ми  зобов'язані готувати освічених людей, які спроможні користуватися всіма уміннями та навичками, які закладені в чинній програмі.

Проблемне питання, над яким я працюю, передбачає здійснення моніторингу знань та вмінь учнів. Читати далі      Додаток       Стаття
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1160 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 20.04.2010 | Комментарии (0)

З досвіду роботи

вчителя української мови та літератури

Миколаївського ліцею «Педагог»

Яблуновської Г.В.

Однією з ключових категорій нової парадигми профільної шкільної освіти є заохочення учнів ліцею до вивчення курсів за вибором. Факультативний курс «Фразеологія української літературної мови» дає можливість ліцеїстам профільного філологічного класу глибоко і міцно опанувати лексичне і фразеологічне багатство рідної мови. На занятті вчитель має створювати сприятливі умови для цілісного засвоєння теми, надавати можливість працювати з різними джерелами інформації, розкривати творчі обдарування одинадцятикласників, які в майбутньому характером своєї діяльності будуть якнайтісніше пов’язані з філологією, зі словом, з широким і професійним використанням набутих знань у різних ситуаціях комунікації. Тому вчитель має приділяти велику увагу підготовці до факультативних занять, ретельно продумувати активні види діяльності учня під час роботи над темою. Читати далі

Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1164 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (0)

Шибаєва Світлана Анатоліївна,

заступник директора з навчально-виховної роботи,

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

Світове співтовариство беззастережно визнало якість освіти головною метою, пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ столітті, якому підпорядковані всі інші показники людського життя. Ми є свідками якісних змін як у розвитку цивілізації, так і обставин життя людини, а значить у функціонуванні освіти й розумінні її якості. У виступах науковців, педагогів-практиків зазначається, що вона є наріжним каменем сучасної парадигми освіти, безперечним пріоритетом освітньої політики більшості країн, і Україна не стала винятком у цьому процесі. Адже світ збагнув, що у високотехнологічному інформаційному суспільстві якість освіти стає головним аргументом людського розвитку, в забезпеченні такого рівня життєвої та професійної компетентності людини, який би задовольняв її прагнення до самовдосконалення і саморозвитку і, як наслідок, потреби суспільства в освічених і висококультурних громадянах. Читати далі

Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1127 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (1)

Шепель О.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи,

Проскуріна Г.О., заступник директора з виховної роботи Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова

Головним завданням діяльності ліцею є спонукання до самопізнання, самовдосконалення та самовиховання особистості. Щоб вирішити це завдання вчителю, куратору, заступнику директора потрібно засвоїти інструментарій моніторингу, який виконує дві головні функції: за допомогою діагностики допомагає планувати роботу і відстежує її результативність та стає інструментом формування особистості.

Вивчення реального якісного стану навчально-виховного процесу є необхідною умовою для прогнозованої розробки головних напрямків, змісту та методів організації самого процесу. Тому якісною та результативною буде діяльність педагогів тоді, коли в її основі буде лежати діагностико-аналітична робота з вивчення проблем, пов’язаних з діяльністю учнів, вчителів, керівництва ліцею. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1038 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (0)

Коваль І.І.,

заступник директора з НМР

Миколаївської  гімназії  №3

Навчання знанням – вмінням – навичкам має сенс тільки в умовах незмінного середовища. Динамізм же сучасного світу дозволяє прийняти можливо єдину істину: людина живе в середовищі, яке постійно змінюється. Тому освіта, виступаючи засобом розгортання духовного та інтелектуального потенціалів особистості, має враховувати процеси змін, а освіченою людиною сьогодні можна вважати таку людину, яка прагне змін, здатна сама адаптуватись до них, змінюватись, усвідомлює, що, лише опанувавши процес добування знань, можна набути певності в цьому світі. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1197 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (1)

Капустенко О.А. ЗДНВР, МЗОШ № 27

Термінологічно вчені розмежовують поняття «якість освіти», аналізуючи його як процес і як результат. Із позицій процесу, «якість освіти» - це стан та його здібність, що задовольняють потреби людини, відповідають інтересам суспільства і держави; як результат діяльності навчального закладу - вказує на відповідність рівня підготовки учнів вимогам діючих освітніх програм. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1539 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (0)

Завадська Тетяна Павлівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи,

 середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

У державних та міжнародних документах із проблем освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1167 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (0)

Войтюк Ірина Миколаївна,

вчитель хімії Миколаївського ліцею «Педагог»

Уміння школярів навчатися є виміром потенціалу середньої освіти країни, а умовою його формування є достатня мотивація учнів. Навколишній світ змінюється швидше, ніж наші школи, тож користь від щоденного старанного навчання для деяких учнів не є очевидною. Як організувати  навчальну діяльність кожного учня, щоб вона була посильною для нього, бажаною, не викликала фізичного та психічного перевантаження? Сучасна шкільна освіта ще недостатньо адаптована до майбутніх потреб учнів, тому зусилля вчителя сьогодні повинні бути направлені на розвиток у дитини прагнення до життєтворчості, інтересу до самопізнання і самовизначення. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1158 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 19.04.2010 | Комментарии (0)

Ніколенко Е.В., заступник директора з НВР ЗОШ № 3

Основним підґрунтям розвитку суспільства сьогодення є насамперед    якість освіти.

Визначення оцінки якості  освіти спрямовує на пошук відповідей на питання:

1) навіщо ( для кого)?;

2) що конкретно вимірюється?

3) хто цим займається?

4) як вимірюється якість освіти?

Якість освіти  - це не лише результат, а, насамперед, сам освітній процес та створення умов для  його організації .

Традиційно оцінка якості освіти передбачає результати навчальних досягнень учнів . В умовах  особистісно - орієнтованого  підходу  до навчально- виховного процесу в школі до оцінки  якості освіти додається визначення якості самого  освітнього процесу . Крім того, повинна  оцінюватись якість створення умов для навчання,  освітнє  середовище. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1100 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 18.04.2010 | Комментарии (0)

Мкртичян І.В. заступник директора з

навчально-виховної роботи,

МЗОШ І-ІІІ ступенів № 50

ім. Г.Л. Дівіної

            В статті автор характеризує стан розвитку освіти, актуальність проблем, які виникають в процесі впровадження новітніх технологій. Висуває свою пропозицію щодо забезпечення якості освіти, впроваджуючи систему розвивального навчання в початковій школі. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1303 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 18.04.2010 | Комментарии (1)

Чадова А.А. ,

заступник директора з НВР

                                                     Миколаївського юридичного ліцею

Одним з дієвих механізмів, що забезпечує якісний рівень освіти є моніторинг. Моніторинг являє собою систему збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану в динаміці і надає змогу розробити стратегію її подальшого розвитку. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1387 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (1)

Цимбал О. М., ЗДНВР ЗОШ № 28

У доповіді «Модель освітньої системи, що забезпечить якість освіти відповідно до вимог компетентнісного підходу» розроблено інноваційна модель Школи життєтворчості, яка координує і створює умови для взаємодії всіх підрозділів НВП від керівника закладу до членів шкільного колективу. Через організацію окремих ланок вона забезпечує досягнення місії, цілей і завдань сучасної освіти. Згідно моделі розроблено комплексну цільову програму. Чітке прогнозоване планування дає змогу максимально розкрити творчий потенціал членів адміністрації, створити сприятливий мікроклімат та комфортні умови НВП, значно підвищити позитивний імідж школи у місті. Кінцевою метою діяльності школи є сформованість якісних рис, різнобічний розвиток, досягнення високого рівня життєвої компетенції особистості. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1119 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Небот С.І.,

ЗДНВР ЗОШ № 49

Людина має бути освіченою. Освіченою вона є за умови якісної освіти. Що ж означає поняття «якісна освіта»? Де шукати грані між якісною та неякісною освітою? Як не занапастити учня в сучасному навчально-виховному процесі (адже психологи стверджують, що всі учні здібні від природи)? Як «зрушити» з місця усталені стереотипи учителя? Питань багато. Головне – бажання і намагання почати діяти. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1431 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Минькович Ю.О. – заступник

директора з навчально-виховної

роботи Миколаївської загально-

освітньої школи № 24

Як пізнати себе? Не шляхом споглядання,

а тільки шляхом діяльності. Спробуй виконати

свій обов’язок і ти пізнаєш, що в тобі є

Й.В. Ґете.

      Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок. З урахуванням світового досвіду й потреб розвитку української школи набули іншого тлумачення в середовищі педагогічних працівників. Вимоги, запропоновані до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетеннісно-орієнтованого підходу. Виклики суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, передбачають наступність між допрофільним і профільним етапами навчання., коли потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи, направлені на експеримент, дослідження, новаторство, здатний гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, вміє самостійно працювати над власним підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти. Він повинен уміти сам і навчити учнів творчо засвоювати знання і застосовувати їх в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, оволодіти вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самоооцінки. Читати далі                                                           
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1951 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Масіброда О. В., ЗДНВР, ЗОШ № 28

На сучасному етапі розвитку освіти гостро стає проблема якості навчання учасників навчально-виховного процесу. Початок ХХІ століття став періодом освітніх реформ в Україні, спрямованих на створення такої системи освіти, яка б відповідала вимогам як суспільства, так і європейського освітнього простору.

Спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети – розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства.

Тому саме актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвитку особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1226 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Измайлова Г.И.,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ №7
Современная философия разделяет понятия образование и воспитание.  Под воспитанием понимается процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной деятельности, тесно связанный с образованием, а образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков; необходимое условие подготовки человека к жизни и труду.  Определяющее понятие образование  распространяется на образование  как результат (образованность), и на  образование   как образовательный процесс, позволяющий получить необходимый результат, тогда и понятие качество образования  можно отнести и к процессу и к результату. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1010 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Біліченко Н.Л.

вчитель початкових класів

м. Миколаїв, ЗОШ № 57

Гуманізація освіти сьогодні ґрунтується на можливості виявлення індивідуальних пізнавальних стратегій, що дозволяє людині реалізовувати свій особистий потенціал. Тому важливе завдання навчально-виховного процесу в початковій школі – розкрити вроджені здібності дітей, розвивати індивідуальність, особистість. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1300 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (1)

Крутієнко С.А.,
 заступник директора з НВР ЗОШ № 57

Основна обов'язкова діяльність школи, зазначає автор статті, спрямована на реалізацію освітнього стандарту.

Предметом оцінювання є виконання школою № 57 вимог освітнього стандарту, а метою - виявлення того, наскільки якісно школа виконує покладені на неї освітні задачі та відповідно до отриманої інформації приймає управлінські рішення.

Основне, на думку автора статті, це покроковий пошук балансу між оцінкою процесу й оцінкою результату, пов'язаний з вибором стратегії внутрішкільного управління якістю освіти.

В статті «Три кроки в організації моніторингу якості навчально-виховного процесу в школі» зроблено посилання, що інформаційною основою організації якості освіти є моніторинг якості освіти, спрямований на отримання оперативної та достовірної інформації про якість освітніх результатів, умов досягнення освітніх результатів і ціни досягнення якісно нових освітніх результатів. Організація якості освіти - це завжди процес переходу з режиму функціонування в режим інноваційного розвитку. Це особливе управління, спрямоване на досягнення не будь-яких, не випадкових, не просто кращих, а визначених, спрогнозованих результатів. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1410 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)


Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license