Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Методичне об’єднання класних керівників: проблеми, пошуки, рішення
29.01.2011, 15:50
Зварійчук С.В.,
заступник директора з виховної роботи
м. Новоград-Волинський
Житомирської області
Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.
Та повірте, і для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї?
Від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.
Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!
Головним завданням методичної роботи у школі є надання реальної, дієвої допомоги класним керівникам та вихователям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь.
Внутрішкільна методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової діяльності з метою впровадження інноваційних технологій превентивного виховання в навчально-виховний процес.
Сучасне суспільство вимагає від людини певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин; уміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів; комунікабельності — уміння працювати в злагоді з іншими і спільно досягати мети.
Все більше ми докладаємо зусиль, щоб стимулювати творчу активність дитини, щоб дати їй змогу вільно виявляти свої вподобання, навчити самостійно працювати і вміти правильно робити вибір. Для цього прагнемо урізноманітнити форми роботи з дітьми.
 
 
Методичне об’єднання:
Об’єднує класних керівників школи навколо проблеми
Вчить використовувати нові сучасні форми і методи
Допомагає класним керівникам-початківцям
Планує роботу класу, школи, педагогічного колективу
Діагностує рівень досягнень, запити та інтереси дітей, труднощі педагогів у роботі
Коригує план виховної роботи
Узагальнює кращий досвід класних керівників
Стимулює творчу активність
 Головним завданням методичного об’єднання класних керівників є розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.
Ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи»
Ділова гра — нетрадиційна форма, яка базується на імітації виробничих ситуацій, розв’язанні різних завдань. Доцільно брати для ділових ігор такі узагальнені теми: гуманізація і демократизація стосунків у колективі, захист передового досвіду, освоєння інноваційних технологій, створення моделі випускника, розробка програм розвитку.
Головною ознакою ділової гри є імітація реальної ситуації за ролями (учні, батьки, представники місцевого самоврядування, правові органи).
Організатором виступає координатор.
Поради до оформлення кімнати
Пропонуємо це засідання провести згідно з темою — нестандартно!
Незвичайна святкова атмосфера, прикрашена кімната для заняття, життєрадісна музика, квіти... Ми проводили це заняття навесні і на робочі столи поставили маленькі вазочки з гілочками бузку. Запах бузку — запах весни, дитинства... І, до речі, за дослідженнями вчених-біологів, стимулює розумову активність. Успіхів!
Бузку весняний аромат,
Тривожний, трепетний і звичний,
Звільнить уяву із-за ґрат,
В непередбачуваний світ покличе.
Поглянь! Полинь! І відірвись
Від справ земних і від шаблонів
І знов на землю повернись,
Щоб жити!
А не глядачем бути стороннім!
Хід ділової гри
І. Знайомство
Робота в парах «Прорекламуй партнера»
Охарактеризувати свого партнера за професійними якостями. Скласти рекомендацію для прийому на роботу.
ІІ. Правила роботи в групі
Повага до іншого
Щирість і відвертість
Конфіденційність
Тут і зараз
Відповідальність під час обговорення
Активно брати участь у роботі семінару
Мислити нестандартно!
ІІІ. Повідомлення теми заняття
ІV. Формулювання очікувань учасників
V. Теоретична частина
Міні-лекція
Найчастіше методична робота — це проведення психолого-педагогічних семінарів, засідань методичних об’єднань класних керівників, науково-практичних конференцій. Хоча нестандартні форми методичної роботи — це творчість, мистецтво.
У посібнику І. П. Підласого «Педагогіка» перелічується 36 типів нестандартних занять. Кульневич та Т. П. Лакоценіна виділяють такі групи нестандартних занять:
змінений спосіб організації (лекції, захист ідей);
імітація виду діяльності (експедиція);
ігрова змагальна основа (вікторина, КВК);
трансформація стандартних способів (семінар, залік, моделювання);
оригінальна організація (взаємонавчання);
аналогія певних дій (аукціон);
аналогії відомих форм (диспут, дослідження).
Вимоги до методичної роботи:
науковість;
конкретність і системність;
систематичність;
оперативність.
Під час планування методичної роботи особливе значення надається вивченню не лише результатів навчання й виховання школярів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь учителя. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація методичної роботи на діагностичній основі потребують переходу до особистісно зорієнтованої моделі в роботі з кадрами.
Однією з головних форм методичної роботи в школі є робота методичного об’єднання класних керівників.
Діяльність МО спрямована на розв’язання таких завдань:
забезпечення, засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів виховання;
постійне підвищення рівня методичної підготовки;
обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
виявлення, пропаганда та здійснення нових підходів до організації виховання;
створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю;
забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики.
Робота методичних об’єднань передбачає:
діагностику утруднень класних керівників;
вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
розробку рекомендацій щодо змісту, методів та форм організації освітньо-виховної діяльності;
підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу;
вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду;
створення банку даних актуального досвіду;
вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників та вихователів;
здійснення моніторингу ефективної діяльності.
Форми методичної роботи:
курси підвищення кваліфікації;
психолого-педагогічні семінари;
проблемні семінари;
індивідуальне наставництво;
школа молодого класного керівника і конкурс «Класний керівник року»;
конкурс «Краще методичне об’єднання класних керівників»;
педагогічні читання;
педагогічні конференції;
самоосвіта.
Незважаючи на величезне різноманіття для більшості нестандартних форм характерні загальні риси:
колективні способи роботи і значна творча складова;
активізація пізнавальної діяльності;
партнерський стиль взаємовідносин;
інформаційно-пізнавальна суть;
розкриття внутрішньої суті явища;
ініціативність;
застосування здобутих знань у роботі;
розвиток комунікативних умінь.
Використання нестандартних форм колективного розв’язання різних психолого-педагогічних конфліктів, складних педагогічних проблем, пошуку інновацій. Учасники стають активними зацікавленими виконавцями всіх колективно-творчих наробок, які отримали. Гуманістична спрямованість сучасних форм дає можливість під час використання їх у роботі з класними керівниками та вихователями формувати в них здатність розуміти внутрішній світ іншої людини, здатність володіти собою, фахову самосвідомість, комунікативність, фахову проникливість, педагогічну інтуїцію, формувати сучасний стиль педагогічного мислення.
Нестандартні форми методичної роботи дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності. Серед найпоширеніших і найефективніших форм можна виділити:
тренінги;
психолого-педагогічні консиліуми;
ділові ігри;
методичні сесії;
науково-практичні конференції;
педагогічні читання та ін.
Брифінг — заняття, на якому представляються цікаві факти стосовно даної теми, які потім складають основу для подальшого обміну запитаннями і відповідями.
Дебати — обмін думками між фракціями, які дотримуються протилежних поглядів, метою якого є вироблення загальних положення.
Дискусія — обмін думками всередині групи.
Майстерня — можливість обговорити або дізнатись про практичні підходи до здійснення задуманого, подолання певних складних ситуацій. Акцент ставиться на практичних, а не на теоретичних аспектах.
Психологічний практикум — поєднання заздалегідь підготовлених теоретичних матеріалів та практичне їх використання в конкретних ситуаціях.
Методична скарбничка — обмін досвідом. Проводиться наприкінці навчального року. Творчі знахідки обговорюються.
Ділова гра — колективне розв’язання педагогічних проблем. Учасники виконують різні ролі, програють ситуацію і знаходять шляхи розв’язання конфлікту.
Тренінг — форма групової роботи, що розвиває навики співпраці і знаходження компромісу.
Презентація досвіду — представлення матеріалів одного з класних керівників. У проведенні беруть всі члени методичного об’єднання. Попередньо створюється творча група, планується робота. Можливо залучення батьків та учнів.
Портфоліо — створення кожним класним керівником папки, де кожен самостійно фіксує свої здобутки, збирає наробки, грамоти, подяки тощо.
Рекомендації щодо впровадження нестандартних форм методичної роботи
Чітко сформулювати мету проведення заходу.
Створити позитивну атмосферу.
Використовувати різноманітні методи навчання.
Опиратися на суб’єктивний досвід учасників.
Створювати ситуацію успіху.
Орієнтуватись на самостійно здобуті знання, давати змогу керувати власним часом.
Давати змогу кожному висловити думку про доцільність використання цієї форми.
Створювати групи складом у 5–7 учасників.
Не треба переобтяжувати заняття теоретичною інформацією, необхідно планувати час на практичне застосування знань.
Заняття повинно закінчуватися розробкою варіантів застосування набутих знань і навиків.
VІ. Практична частина
1. Мозковий штурм «Що таке методична робота?»
Робота у групах (створити 2 групи).
На аркушах написані назви різноманітних форм роботи. Перший групі пропонують вибрати зі списку традиційні форми, а другій — нестандартні форми.
2. Теоретичний аукціон
На окремих аркушах надруковані визначення нестандартних форм роботи. Підібрати відповідні до них терміни.
3. Методична скарбничка
Обмін досвідом. Які нестандартні форми ви використовуєте у своїй роботі?
4. Невербальні засоби зображення
Робота у групах (3–4 групи). Зобразити символ класного керівника у вигляді явищ природи, предмета, рослин.
5. Методичний sms-центр
Робота в кабінеті інформатики.
Створення моделі діяльності класного керівника.
VІІ. Рефлексія
Чи справдилися очікування учасників? (Обмін думками.)
VІІІ. Підсумки заняття

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 8616 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license