Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Побудова оптимальної організаційної структури методичної роботи у навчальному закладі
29.01.2011, 12:42
Распітіна Зоя Дмитрівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
 завідуюча кафедрою педагогічної майстерності ,
Дзьоба Наталія Володимирівна,
заступник директора з навчальної роботи
Миколаївського економічного ліцею №1
 
Освітній процес триває постійно і змінюється відповідно до економічних, політичних, соціально-педагогічних умов в Україні. З часом модернізуються його зміст, структура, форми, обумовлені соціальним запитом і новими досягненнями науки і культури.
Органічною складовою діяльності загальноосвітнього навчального закладу будь-якого типу є науково-методична робота. В інноваційних закладах, до яких належить ліцей, вона стала лабораторією, де постійно вдосконалюється фахова майстерність педагогів через активне залучення до творчо-пошукової, дослідно-експериментальної діяльності.
Головною метою науково-методичної роботи ліцею є підвищення рівня професійної компетентності та творчої майстерності педагогів, створення сприятливих умов для забезпечення їх саморозвитку.
Враховуючи багаторічний досвід роботи Миколаївського економічного ліцею №1, можемо визначити такі основні напрямки методичної роботи:
-  поглиблення фахових знань і вдосконалення професійних умінь педагогів ліцею;
-  створення власного педагогічного досвіду (розробка дидактичної бази);
-  інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.
Головними концептуальними положеннями методичної роботи є:
-  впровадження креативної педагогіки, яка забезпечує розвиток природних здібностей ліцеїстів, дає змогу формувати творчу особистість;
-  поєднання різноманітних видів діяльності ліцеїстів і педагогів з метою створення максимально сприятливих умов для розвитку спільної творчості;
-  дотримання особистісно розвивального підходу в навчально-виховному процесі.
Впродовж навчального року адміністративна ланка ліцею розв’язує комплекс складних завдань щодо науково-методичної роботи:
-  вивчення і реалізація нормативно-директивних документів, навчальних програм і підручників;
-  забезпечення педагогів інформацією про досягнення сучасної науки в галузі педагогіки, психології та теорії викладання навчальних предметів для їх впровадження у роботі;
-  надання дієвої допомоги педагогам у вдосконаленні їхньої професійної майстерності через організацію методичної допомоги;
-  забезпечення психолого-педагогічної готовності і адаптації педагогічного колективу до впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;
-  використання електронних посібників, пакетів пізнавальної діяльності на електронних носіях;
-  використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховній діяльності ліцею, як засіб самоактуалізації особистості вчителя та учня;
-  розробка концепції розвитку освіти в ліцеї;
-  апробація нових освітніх технологій і методик навчальних предметів;
-  розробка й апробація навчальних проектів, міні-підручників, посібників та іншого дидактичного забезпечення.
Враховуючи особливості Миколаївського економічного ліцею № 1, структура науково-методичної роботи в ліцеї має такі підрозділи:
Науково-методична рада
Наукова лабораторія                                                       Науково-методичне обєднання (кафедри)
 Творчі групи                                        Ініціативні групи                               Предметні групи
Методична робота ґрунтується на основі діагностики то прогнозування. Найбільш ефективним методом діагностувань є використання діагностичних анкет. Самооцінювання та самоаналіз – основні чинники розвитку професійної зрілості та майстерності. Складання діагностичної карти ліцею, її аналіз дають відомості адміністрації щодо здатності педагогічного колективу розв’язувати конкретні проблеми навчально-виховного процесу, уявлення про динаміку зростання кожного педагога і колективу загалом.
Діагностика та моніторинг дозволяють систематизувати методичну роботу, поряд з окремими проблемами виявити загальні.
Велике значення для підвищення професійної майстерності вчителя має вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду. родзинки напрацювань вітчизняних та зарубіжних освітян дають поштовх до підвищення ефективності внеску кожного вчителя в справу визнання значущих знань як рушія суспільного добробуту та прогресу.
Аналіз результативності педагогічної діяльності вчителів ліцею показує, що спеціально організована самоосвіта педагогів має системний характер, тому що тісно пов’язана з практикою, відповідає змісту загальноліцейних завдань. Важливим стимулом виступає тут гласність і наочність результатів самоосвіти, що досягається проведенням відкритих уроків, написанням курсових робіт, участю у різноманітних фахових конкурсах, методичних виставках, вернісажах педагогічних ідей. Ефективними в організації науково-методичної роботи є предметні кафедри, творчі, предметні та ініціативні групи, школи передового педагогічного досвіду, науково-практичні семінари, психолого-педагогічні консиліуми. Педагогічні читання, науково-практичні конференції, методичні наради, виставки сприяють виробленню єдиної педагогічної позиції з певних питань.
Велика увага в Україні надається соціально-психологічній підтримці педагога в його саморозвитку і повноцінній самореалізації. Миколаївський економічний ліцей впровадив технологію моніторингового дослідження для створення особистісно орієнтованої моделі управлінської діяльності методичної служби. Подана модель спрямована на всебічний розвиток особистості педагога, адаптацію його до динамічних умов сучасного життя.
Сутність рівнево-кваліфікаційної диференціації вчителів полягає у створенні середовища для вибору рівня методичної роботи (методичного проекту) в період атестації:
 

№ з/п

Рівень кваліфікаційної категорії

Форми роботи з педагогами в період атестації

Інституційна форма

Індивідуальна форма (методичний проект)

1

Спеціаліст та друга категорія

Участь в обласних, міських, ліцейних формах

Складання програми самоосвітньої діяльності за проблемою; моделювання уроків, позакласних заходів

2

Перша категорія

Участь у роботі динамічних, творчих груп (за бажанням), виступи із творчими звітами на засіданнях кафедр вчителів, на семінарах тощо (обов’язково)

Відвідування уроків. Складання авторефератів або творчих звітів з проблеми (репродуктивний досвід)

3

Вища категорія

Участь у роботі творчої групи, «круглого столу», у фестивалі педагогічних ідей, методичному діалозі, конференції

Складання авторських програм, створення навчально-методичного комплексу з проблеми, публікації

4

Звання:

старший вчитель,

вчитель-методист

Участь у роботі творчої групи або в апробації навчально-методичного комплексу (підручники, посібники тощо)

Публікації в пресі, видавнича діяльність (посібники, брошури, рекомендації тощо), створення матеріалів педагогічного досвіду з проблем методом моделювання

 Проведена робота дає змогу дійти таких висновків:
-  аналіз результатів підтвердив ефективність особистісно-орієнтованої моделі організації методичної роботи з педкадрами;
-  з упровадженням цієї моделі на основі моніторингових досліджень підвищилась якість освіти педагогів;
-  моделювання цієї системи методичної роботи з урахуванням різної кваліфікації та віку педагогів сприяє розвиткові самоосвіти та саморозвитку педагогів;
модель допомагає створити умови для вибору індивідуального стилю методичної роботи.         ДОДАТКИ

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 1952 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайтиУправління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license