Пошук


Меню сайту

Форма входу
  
Радимо переглянути   
Інші події

Конкурси для учнів

Конкурси для вчителів


Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Побудова оптимальної організаційної структури методичної роботи у ЗОШ № 28 з проблем сучасного уроку
28.01.2011, 11:33

Цимбал Олена Миколаївна,

ЗДНВР, ЗОШ № 28
Учитель готується до найкращого
 уроку все життя. Така духовна
і філософська основа професії і технології
нашого труда: щоб дати учням іскорку знань
учителю потрібно увібрати ціле море світла.
 В.О. Сухомлинський
Нові реалії сучасності, перехід на новий зміст, структуру навчання необхідність упровадження в практику інноваційних технологій викликає необхідність оптимізації методичної роботи. З цією метою в ЗОШ № 28 розроблений Методичний проект, в якому представлена модель організації методичної роботи в системі шкільної освіти на три роки згідно з Стратегічною програмою розвитку та Концепцією школи життєтворчості. У проекті  виділені основні аспекти: діагностичний, організаційний та контрольно – діяльнісний, відповідно до яких створений план роботи над проблемною темою, що забезпечує системність та комплексне планування засідань усіх методичних підрозділів (додаток № 1). Головним завданням методичної роботи є надання реальної дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їх майстерності з питань проведення сучасного уроку, так як саме він залишається основною дидактичною формою навчання. Функцію розвитку сучасного педагогічного мислення, створення сприятливих умов для самовдосконалення та професійної самоосвіти вчителів, модернізації системи нарощування і оновлення фахових знань у нашому навчальному закладі виконують методична рада, методичне об’єднання, творчі, динамічні, проблемні групи, психолого – педагогічний семінар, школа молодого вчителя (додаток № 2 «Методичний мегаполіс»). Оптимальна реалізація саме такої структури підтверджується як загальними результатами функціонування школи, так і результатами діяльності окремих педагогів. Упродовж декількох років робота методичної ради будується із залученням моніторингових досліджень, систематичної аналітико – діагностичної діяльності вчителів. Методична служба школи планує свою роботу на основі даних про реальний рівень професійної підготовки фахівців, одержаних у ході анкетування вчителів, внутрішкільного контролю, оцінки й атестації кадрів. Аналіз наявного рівня фахової майстерності проводимо за допомогою експертного листа, діагностичної карти (2 рази на рік), звіту про роботу над темою самоосвітньої діяльності, співбесід з вчителями та самоаналізу їх роботи. Оскільки в системі роботи одним із провідних напрямів діяльності є підвищення педагогічної майстерності без відриву від основного місця роботи, то методичною радою розроблені Положення «Про методичні об’єднання» , «Про проведення предметних тижнів», про проведення конкурсу «Вчитель року», «Про роботу педагогів над темами самоосвіти», підготовлені пам’ятки «На допомогу молодому вчителю», «Вимоги до сучасного уроку», «Методичні рекомендації щодо підготовки креативного уроку». Методичний кабінет школи є тим осередком, де сконцентровано передову педагогічну думку. Він обладнаний комп’ютерною технікою, що дає можливості для використання в ході діяльності ІКТ: мультимедійні презентації, демонстрації відеофільмів, перегляд відеозаписів уроків, учительських та учнівських проектів. Крім того, до уваги педагогів підшивки фахових журналів, папки з матеріалами ППД, підбір методичної інформації для вчителів різних методичних об’єднань, тематичних каталогів, напрацювання творчих груп, матеріали семінарів, конференцій. У кабінеті представлено методичні розробки вчителів школи «Алея продуктивних методів навчання» та зібрані матеріали предметних тижнів, рекомендації методистів НМЦ. У процесі роботи методичні об’єднання організовують вивчення загальних підходів до проведення сучасного уроку, виконання вимог до нього, поводять відкриті уроки, творчі звіти, панорамний показ власних педагогічних знахідок та планують взаємовідвідування уроків. Так методичні об’єднання вчителів початкових класів опрацювали основні типи уроків, критерії ефективності сучасного уроку, провели його аналіз і самоаналіз, розробили програму впровадження інноваційних технологій у сучасний урок школи життєтворчості , випустили брошуру «Сучасний урок. Традиційні та інноваційні підходи». В грудні місяці на базі школи сумісно з ОІППО для вчителів міста і області було проведено семінар «Сучасний урок в початкових класах». Особлива увага в роботі методичних об’єднань приділена рефлексивно - оцінювальній складовій сучасного навчання та нетрадиційним формам проведення уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів.     Всі досягнення щодо організації сучасного уроку були представлені на засіданні педагогічної ради «Урок як ефективний засіб формування життєтворчої особистості», що була проведена в нестандартній формі судового засідання. Другий рік поспіль у школі працює трьохрічний психолого - педагогічний семінар «Формування професійної компетентності вчителя». Його мета – трансформувати наукові ідеї у практику діяльності вчителів школи, розвивати творчі здібності учнів через підвищення рівня компетентності педагогів. Роль семінару значно підвищилася, розширився і його діапазон інформаційного простору. У роботі з педагогами практикуються різні форми методичної роботи: індивідуальні, групові,колективні.
Індивідуальні форми методичної роботи в школі використовуються для задоволення потреб і конкретних запитів вчителів. Для молодих спеціалістів  проведені індивідуальні практичні заняття з методики складання конспектів сучасних уроків, формулювання мети, моделювання уроків різних форм і методів. Підготовлена консультація «Як визначити мету уроку», розроблена пам’ятка «Як підготувати сучасний урок», «Види навчальної діяльності учнів», «Раціональне застосування методів навчання». Згідно неї молоді педагоги розробили, провели і проаналізували свої уроки. Планується персональне проведення відкритих уроків, надається допомога в підготовці доповідей та виступів на конференції, педчитаннях та відповідні рекомендації (наприклад, опрацювати літературу В. Онищука «Типи і структура уроку», Короткова «Общая методика» та інші). Важливою формою підвищення методичного рівня вчителя є самоосвіта. Наші вчителі складають індивідуальні проекти, де планують питання особистого самовдосконалення та усунення розриву між практичною діяльністю і теоретичним узагальненим досвідом щодо сучасного уроку.  Важливим в самоосвітній діяльності є курсова перепідготовка у системі підвищення кваліфікації. Щорічно наші педагоги заповнюють методичні картки і відповідають на питання: «Над якими розділами методики, педагогіки та психології працюють?», «Які проблеми вирішують?», «Які досягнення впроваджують в практику?» та інші. У процесі самоосвіти вчителі вивчають нову літературу з психології, педагогіки та методики викладання, знайомляться з педагогічними та методичними журналами, відвідуючи заходи в науково-методичному центрі знайомляться з новинками методики викладання предмету. На засіданням м/о звітують про самоосвітню діяльність згідно складеного плану. Колективні форми методичної роботи використовуються у школі для вироблення підходу до вирішення проблеми сучасного уроку, для обговорення актуальних питань організації НВП, вивчення і поширення досвіду. Однією із дієвих форм методичної роботи, яка практикується в школі, є інструктивно-методична нарада, що проводиться двічі на семестр, готують їх заступника директора та керівники м/о. З питань сучасного уроку відбулися наради за такою тематикою:
·                          «Огляд педагогічної преси, інформаційних збірників МОН»;
·                      «Як підвищити ефективність сучасного уроку»;
·                      «Про вимоги до дозування д/з»;
·                      «Про проведення панорами відкритих уроків» та інші.
Серед колективних форм методичної роботи добре зарекомендував себе майстер-клас «Сучасний урок: спільна творчість учителя і учня». В основу роботи майстер-класу покладено вивчення методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності, творчості та самоконтролю, навчання, шляхом упровадження фрагментів нових технологій, використання активних форм навчальної праці. Наробки педагогів узагальнені у збірнику педагогічного плато «Основний закон уроку». Ціленаправлена робота у творчих групах сприяє розвитку професійної діяльності. На їх засіданнях  розглядаються питання щодо використання активних методик навчання і виховання та впровадження технології розвивального навчання, технології саморозвитку, комп’ютерно-орієнтовані технології та інших. Для розширення професійного світогляду, вивчення критеріїв оцінювання роботи, підвищення рівня компетентності плідно працює проблемна група «Показники якості роботи вчителя». У цьому навчальному році працювала дискусійна трибуна «Роль сучасного уроку в творчому розвитку життєвого потенціалу особистості». Завершенням їх напрацювань є відкриття «Галереї славетних уроків». Динамічна група «Інформаційний меридіан» сприяє пропаганді нових педагогічний ідей, які з’являються в засобах інформації, на сайтах інтернету та вдосконалюває навички роботи вчителів з комп’ютером.
Загальноприйнятий методичний захід у школі – це відкритий урок на якому відбувається показ кращого досвіду, актуальних питань методики організації і проведення уроку.    Такі уроки проводяться не стихійно, а заплановано. Це і фестиваль творчих уроків, і педагогічне шоу, і презентація творчості «Ваша Величність Урок» та інші. Проведення відкритих уроків заздалегідь оголошується, зазначається тема та мета відвідування, етапи уроку, його очікувані результати.    За декілька років у школі налагоджена система взаємовідвідування уроків, що сприяла перенесенню кращих методів роботи одного педагога в практику діяльності інших.    Учитель має можливість порівняти власний досвід з досвідом колег. Критично оцінити різні варіанти проведення. Але взаємовідвідування вчителів ще недостатньо ввійшло в практику роботи і іноді відбувається за ініціативою керівників школи чи голови м/о буває формальним, що не сприяє  використанню золотих зерен досвіду колег. Цікаво проходять у школі конкурси «Вчитель року», «Кращий урок року», «Краще м/о вчителів» та інші. Підсумки завжди проводяться на звіті керівника, що дає змогу створити атмосферу творчості, задоволення процесом і результатами праці, стимулює пошукову й дослідницьку діяльність. Традиційними формами методичної роботи стали семінари, педчитання, творчі звіти вчителів, аукціон ідей.
Наприклад:
·        семінар – практикум «Активізація процесу навчання з дітьми низького та середнього рівнів навчальних досягнень».
·        Круглий стіл «Компетентнісний підхід» щодо проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів.
·        Пед. консиліум  «Диференційований підхід щодо проблеми учнів з низьким рівнем навчальних досягнень» та інші.
На базі школи протягом багатьох років проводяться міські семінари для вчителів міста та області. Збільшується число колег, які діляться досвідом на міських семінарах. Але на сторінках методичних видань вчителі заявляють про себе не досить часто. Велика увага приділяється в закладі самоаналізу уроку. Це, звичайно, складно, тому адміністрація рекомендує учителям аналізувати кожний свій урок і уроки колег. Уміння грамотно аналізувати уроки - вчить грамотно планувати та успішно їх проводити. Аналізуючи свій урок, вчителі виділяють наступні аспекти: методичний, загально- дидактичний, психологічний та педагогічний. Основні цілі – це аналіз з точки зору структури, організації, пізнавальної діяльності, надбання певних навичок, самоосвітньої роботи. Практика показала, що вчитель, який уміє аналізувати свою діяльність – це інноваційний ресурс школи. Отже, головне завдання метод. служби школи – це забезпечення умов для професійного розвитку кожного вчителя. Результатом цієї роботи є підвищення майстерності через запровадження сучасних технологій проведення уроку як основної форми організації НВП.
 Кожен навчальний рік починається і закінчується уроком. Ось уже декілька століть урок не втрачає своєї унікальності і неповторності. Процес упровадження інноваційних технологій проведення сучасного уроку в нашій школі ще не завершено, хоч і триває вже кілька років. Методика проведення уроку багатогранна, а кожен вчитель, долучившись до її секретів адаптує все це до викладання свого предмету, шукає і знаходить свої родзинки, модифікує нові навчальні прийоми і форми. І все це підвищує професійну майстерність. Формує вчителя - творця. Додатки

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 2525 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       Інформаційний партнер
Науково-педагогічна бібліотека Миколаєва

Сайти навчальних закладів

Корисні посилання


Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018