Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Результати професійного зростання – як їх визначити?
29.01.2011, 12:33
Дзьоба Наталія Володимирівна,
заступник директора з навчальної роботи
Миколаївського економічного ліцею №1
 
Нині і снує безліч досконалих інструментів пізнання людини для різних потреб, наприклад, для добору персоналу, його оцінки, атестації, розвитку. Вивчений нами досвід кандидата педагогічних наук О. Ельбрехт, викладача Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та запроваджений у педагогічному колективі нашого закладу комплекс методик для діагностики професійного зростання вчителя містить систему тестів, стандартизованих діагностичних методик та інших методів вивчення, аналізу, оцінки та самооцінки професійно значущих характеристик.
Тобто діагностика особистості педагога за допомогою цих методів здійснюється згідно з думкою його про себе. Отже, акцент діагностики зміщується з надання зовнішньої експертної оцінки в бік стимулювання самого вчителя до осмислення і розв’язання своїх професійних проблем. Такий учитель не байдужий до того, як в учнів формуються навички самостійного мислення, досягнення результатів у навчально-пізнавальній діяльності. Чи став його навчальний предмет бажаним і улюбленим. Задля позитивних результатів він дбатиме про набуття такого рівня професіоналізму й педагогічної майстерності, який уможливить створення комфортної психологічної атмосфери й ситуації успіху для себе й для тих, кого він навчає.
Діагностика як цілісна система принципів і методів пізнання суб’єктів професійної відповідальності в педагогічній діяльності покликана всебічно підвищити їхню компетентність і педагогічну майстерність, орієнтована на розвиток творчого потенціалу кожного педагога і педагогічного колективу, отже на підвищення якості та ефективності освітнього процесу, що виявляється в зростанні рівня знань, вихованості та розвитку учнів.
Важливими завданнями, які покликана вирішувати діагностика професійного зростання на рівні закладу, є такі:
-                    виявлення рівня особистісних і професійно значущих якостей вчителя, що визначають його готовність до професійно-педагогічної діяльності;
-                    відстеження можливих відхилень від загальноприйнятих норм для з’ясування ймовірних причин ускладнень у роботі та способів їх запобігання;
-                    виявлення основних професійних і особистісних особливостей учителів задля прогнозування розвитку їхніх позитивних якостей в індивідуальному стилі педагогічної діяльності;
-                    спонукання педагогічних працівників до самовдосконалення, неперервної роботи над собою за допомогою сучасних методів особистісного розвитку;
-                    формування умінь і навичок самоаналізу педагогічної діяльності, що дає змогу працювати з ними в режимі саморегулювання і самокорекції;
-                    забезпечення наукового підходу до організації роботи з педагогічними кадрами, зокрема їхнього професійного розвитку.
На вирішення цих завдань спрямовані принципи наукового підходу до підготовки й реалізації педагогічних заходів, які визначають основні вимоги до її реалізації. Отже, принципами діагностики є:
-                    спрямованість на задоволення професійних запитів педагога на тлі підвищення ефективності освітнього процесу;
-                    адресність, що передбачає диференціацію методів залежно від індивідуальних або групових особливостей учителів;
-                    обов’язковий облік результатів педагогічної діагностики в подальшій діяльності керівника навчального закладу для вироблення рекомендацій з корекції і самокорекції особистості вчителя та його педагогічної діяльності;
-                    вивчення конкретного вчителя у взаємозв’язку з педагогічним колективом, який впливає на характер його діяльності, коригує її і значною мірою визначає результат;
-                    відповідність діагностичних процедур сучасним досягненням педагогічної науки і практики, що забезпечує їх надійність і вірогідність і запобігає помилковій корекції діяльності вчителя, що може спричинити психологічну травму, сформувати комплекс професійної неповноцінності або, навпаки, безпідставну самозаспокоєність;
-                    системність, що вказує на необхідність розгляду різноманітних аспектів педагогічної діяльності і професійно значущих якостей;
-                    неперервність вивчення особистості та її діяльності на рівні навчального закладу та закладів післядипломної освіти.
Психологічна підготовка педагогічних кадрів включає:
-                    індивідуальну роботу, консультації з педагогічними кадрами (наприклад: тест на готовність до співпраці, тест на сумісність тощо);
-                    ділові ігри-тренінги з інтерактивних форм роботи з учнями, із форм колективної роботи;
-                    вивчення досвіду вчителя, методичних напрацювань;
-                    моральне і матеріальне стимулювання вчителів за результатами роботи протягом року.
З метою отримання об’єктивних даних про особистість і професійні якості кожного педагога адміністрація особливу увагу приділяє діагностуванню педагогічних кадрів, яке здійснюється шляхом відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу виступу вчителів на засіданнях педагогічної ради, предметних кафедр, науково-практичних конференціях, аналізу участі педагогів у роботі тимчасових творчих груп, ділових іграх, виконанні творчих завдань.
В ліцеї здійснюється моніторинг діяльності кожного вчителя. Результати таких досліджень використовуються на  різних рівнях управління – від індивідуальної роботи вчителя до засідання педради.
Раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості дозволяє винаходити шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату в колективі. Що ґрунтується на повазі і взаємоповазі, умінні радіти за успіхи іншого і цінувати те, що вирізняє кожного з поміж інших, - самобутню творчу індивідуальність  ДОДАТКИ

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 1354 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти

Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license