Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Самоосвіта вчителя. Чи можливо й потрібно управляти самоосвітою?
29.01.2011, 11:50
Слободянюк Олена Володимирівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Миколаївського спеціального навчально - виховного комплексу
для дітей зі зниженим зором
 
Сьогодення вимагає розв’язання у системі методичної роботи таких завдань, як сприяння вироблення в учителів умінь і навичок  самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності. Тому вирішальною ланкою системи методичної роботи є самоосвітня діяльність педагогів. Відомо, що систематичне відвідування занять на курсах, участь у семінарах та в інших формах роботи не розв’язують повністю проблеми підвищення кваліфікації вчителів, тому що найдосконаліша колективна система методичної роботи не може врахувати індивідуальної потреби вчителя у новітній інформації, ознайомити його з необхідною літературою з фаху. Самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал,прийоми і засоби роботи на собою.
        Відповідно до діючих нормативних документів не можливо вимагати від вчителя планування самоосвітньої діяльності, але це не виключає необхідності організовувати та корегувати самоосвітню діяльність педагогів. Конкретний зміст і форми самоосвіти вчителя залежать від багатьох обставин: віку, педагогічного стажу, місця проживання, предмету, що викладається, індивідуальних інтересів і захоплень, віку і рівня підготовленості учнів, з якими вчитель працює, атмосфери педагогічного колективу і так далі.
  У педагогічній літературі виділяються такі принципи самоосвіти вчителя:
1.  Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності).
2.  Принцип діяльності (практична спрямованість роботи).
3. Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності).
4. Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей).
5. Принцип самореалізації (здатність особистості раціонально організувати свою діяльність).
Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох факторів. Багато залежить від мотивів самоосвіти, об’єктивної  і суб’єктивної  значущості, теоретичної і практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати  самоосвітню роботу, фізіологічного й емоційного стану та інших факторів.
Необхідними умовами організації роботи педагогів є відповідна організація самоосвіти:
-створення умов для самоосвітної роботи: визначення пріоритетних завдань, надання списків літератури, сайтів, де можливо знайти необхідну інформацію, визначення часу для можливої самостійної роботи  та інше;
-визначення конкретних вимог для педагогів стосовно самоосвіти;
-організація навчальної роботи для вчителів з питань прийомів і засобів організації самоосвіти.
Що залежить від адміністрації у справі створення максимально сприятливих умов для плідної самоосвітньої роботи вчителя?
-встановлення стабільного режиму установи, оптимальний  та раціональний розклад уроків,
-вивільнення часу в канікулярний період для роботи у бібліотеці,
-створення  хорошої бази методичного кабінету,
-наявність бібліотеки.
Оскільки урок – це головний простір для учителя й аналітичної роботи адміністрації школи, то на шкільному етапі діагностики звичайний для кожного адміністратора внутрішкільний контроль вже є видом діагностики професійної компетентності педагогічних працівників
Психологи доводять, що кожна особистість потребує досягнень, більш того, поривання  до успіху – процес керований, а до самовдосконалення – природний, даний нам від народження. Стимулювання діяльності творчого вчителя є однією з функцій адміністрації школи. Причому можна виділити зовнішні стимули, які сприяють розвитку творчої активності, які є ведучими. Для вчителя особливого значення набувають такі стимули як: повага членів колективу, співпраця з учнями і колегами, доброзичливі стосунки з адміністрацією, підвищення кваліфікації, творча атмосфера у колективі, використання досвіду інформаційної діяльності тощо.
Науковці вважають, що структура процесу самовдосконалення має 4 етапи:
самоусвідомлення та прийняття рішення здійснювати процес самовдосконалення;
планування та вироблення програми самовдосконалення;
безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань, пов’язаних із роботою над самим собою;
самоконтроль та самокорекція цієї діяльності.
Щоб педагог мав мотивацію на самоосвіту й саморозвиток, потрібно, щоб у нього, по перше, було адекватне уявлення про свою діяльність і особистісні якості; по-друге, щоб він знав, якими є вимоги, що ставить перед ним як професіоналом суспільство.
Методика та техніка самоосвіти безпосередньо пов’язані з рівнем сформованості в педагогів системи основних педагогічних умінь:
вивчити необхідну літературу та передовий педагогічний досвід;
виокремлювати з літератури, що вивчається, та передового педагогічного досвіду основні актуальні положення, факти, явища, що піднімають теоретичний та методичний рівень педагога;
відбирати з прочитаного та побаченого педагогом думки та методичні знахідки для апробації власній педагогічній діяльності;
систематизувати та розробити науково-методичні узагальнення;
впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки та шкільної практики у власний досвід роботи з дітьми учнями.
Можливо організовувати такі форми самоосвіти як  індивідуальна, групова та  колективна. Ініціатором є сам педагог, хоча на її організацію часто впливають інші: керівники методичних об`єднань, курсів підвищення кваліфікації, які ініціюють та стимулюють діяльність вчителя, вихователя. Групові форми у вигляді діяльності методичного об`єднання, семінарів, практикумів тощо організуються адміністрацією.
Педагоги, як результат самоосвіти, можуть подавати у формі:
доповіді, виступи на семінарі, педагогічній раді, методичному об`єднанні;
·        реферату;
·        програми;
·        методичного посібника;
·        статті до фахового видання;
·        дидактичного матеріалу;
·        науково-методичної розробки;
·        проекту;
·        методичного чи діагностичного кейсу
·        компютерної презентації, тощо.
Самоосвіта педагога повинна бути добре обміркованою, систематизованою, здійснюватись відповідно до складеного самим вчителем плану роботи.
В нашому закладі пройшла апробацію така форма плану самоосвітньої діяльності вчителя:
 
 
Основні завдання, над якими працює заклад
Назва докуметну
Термін
опрацювання
Вид опрацювання
Де застосовується
 
 
 
 
 
 
За такими розділами:
1.вивчення нормативних документів
2.науково - теоретична, фахова підготовка
3.робота над реалізацією проблемної теми комплексу
4.робота над власною проблемною темою
Відповідно до плану кожен вчитель визначає вид опрацювання та форми застосування  на практиці.
За результатами власної діяльності кожен вчитель робить самоаналіз та визначає подальші напрямки своєї діяльності.
Самоосвіта вчителя – необхідна умова ефективності педагогічної діяльності. Як справедливо вважав К.Д.Ушинський, вчитель живе до тих пір, поки він вчиться, як тільки він перестає вчитися, в нім вмирає вчитель.

Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 3504 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти

Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license