Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » Інструктивно-методичні матеріали » Інструктивно-методичні матеріали

Готуємо навчальні плани на 2011-2012 н.р.
11.05.2011, 19:29

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік (лист МОНмолодьспорт від 29.04.11 № 1/9-325) 

Рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток до листа МОНмолодьспорт від 29.04.11 № 1/9-324 )

Оформлення титульних сторінок для факультативів, гуртків

Оформлення титульних сторінок для спецкурсів

Порядок розроблення й запровадження навчальних програм (Витяг з листа МОНУ від 12.12.2002 p. № 1/9-556)

Вимоги до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів (додаток до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.11.08 №865)

Рекомендації і пам'ятки укладачам програм спецкурсів, факультативів, гуртків

Переліки навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання:

Переліки програм для курсів за вибором, факультативів, гуртків:

Для шкіл, які бажають взяти участь у експерименті щодо запровадження в навчальному закладі медіа-освіти, рекомендуємо в 2011/2012 навчальному році за рахунок варіативної складової, або у рамках профільного вивчення предмету «Художня культура», використати програми:

1. «Програма спеціального курсу для середньої загальноосвітньої школи „Медіа-освіта в Україні ”, 9,10,11 класи» (34 год.) за редакцією доктора філологічних наук, директора Інституту екології масової інформації Львівського національного університету ім. Івана Франка, проф. Б. В. Потятиника та кандидата філологічних наук Н. Б . Габор, Львів-2002.
Мета спеціального курсу „Медіа-освіта в Україні ”- підготувати учнів до розумного, вдумливого сприйняття сучасного інформаційного простору через навчання теорії розвитку та особливостей функціонування засобів масової інформації, через розвиток комунікативних умінь учнів та через закріплення в них навичок самостійного, творчого створення, передачі та спостереження медіа-інформації а також навичок захисту від можливої негативної інформації.

2. «Програма спеціального медіа-освітнього курсу для старшокласників «Медідакультура» (36 год.) за редакцією Н.І. Череповської, Інститут соціальної та політичної психології АПН України, 2008 рік.

Тематичний словник:

Авторська програма – це спроектований самим учителем (автором, кількома авторами) на основі власної методичної концепції навчально-виховний процес, спрямований на оновлення змісту шкільного (регіонального) компонента освіти й одержання вагомих  результатів.

Адаптована програма – це програма, розроблена індивідуально або колективно, що регламентує викладання певної галузі знань (сукупності галузей), відмінна від чинних загальнодержавних навчальних програм структурою побудови навчального матеріалу та використання додаткового змісту (компонента знань). Переважно адаптовані програми орієнтовані не стільки на збільшення об'єму матеріалу, як на його більш змістовне опрацювання: розв'язування задач підвищеної складності з математики, фізики, хімії; використання широкої історичної бази із суспільних дисциплін; розгляд більш глибокої літературної проблематики, жанрового різноманіття на заняттях з літератури, об'ємніша тематика з іноземних мов тощо.

Спецкурс – навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст навчального предмета інваріантної складової навчальних планів.
Призначення (спрямування змісту) спецкурсів:
-   розвиток  пізнавальних інтересів і навчальних здібностей учнів;
-   поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, що є обов’язковими e програмі даного предмета;
-   поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, які не входять в обов’язкову програму даного предмета;
-   формування стійкого пізнавального інтересу до певного предмета;
-   сприяння свідомій профорієнтації старшокласників, психологічній і практичній підготовці до здобуття обраної професії.
Особливості спецкурсів:
-   обов’язковість вивчення учнями всього класу;
-   предметне спрямування змісту;
-   науковість змісту, що базується на сучасних досягненнях галузі;
-   використання різних методів навчання: словесних, наочних практичних; перевага надається методам, що сприяють формуванню пізнавальної активності: проблемно-пошуковим, дослідницьким тощо;
-   зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються  записами у класних журналах.
Курс за вибором (елективний курс) - навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст певного курсу чи предмета державного освітнього компонента і обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)
Призначення (спрямування змісту) курсів за вибором:
-   сприяння самовизначенню школяра щодо профілю навчання,  сфери майбутньої професійної діяльності;
-   забезпечення поглибленого та розширеного вивчення профільних предметів;
-   сприяння вивченню непрофільних предметів (орієнтація на певний вид діяльності поза профілем навчання, обраного учнем);
-   формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів тощо.
Особливості курсів за вибором:
-   добровільність вибору учнями, але обов’язковість відвідування в межах конкретного профілю;
-   варіативність програм за змістом: предметно-орієнтовані та міжпредметні;
-   достатня або надлишкова кількість (для забезпечення учням можливості реального вибору);
-   короткочасність (9-17 годин);
-   завершеність, оригінальність змісту;
-   зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах.
Факультативний курс - навчальний курс, зміст якого безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом і який обирається для розширення свого загального кругозору, прилучення до нових сфер знання і людської діяльності. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)
Призначення (спрямування змісту) факультативних курсів:
-   розвиток творчих здібностей учнів відповідно до їхніх пізнавальних інтересів;
-   орієнтація на формування здатності особи до самовизначення, на підготовку  учнів до активної інтелектуальної праці;
-   реалізація ідей загального, інтелектуального та морально-етичного розвитку особистості;
-   сприяння глибшому ознайомленню з одним або кількома предметами певної освітньої галузі;
-   створення оптимальних умов для роботи з інтелектуально та творчо обдарованими учнями.
Особливості факультативних курсів:
-   добровільність вибору учнями;
-   оригінальність змісту, вихід за межі тематики навчальних предметів інваріантної складової;
-   використання активних форм і методів навчальної діяльності;
-   відсутність оцінювання навчальних досягнень учнів у балах;
- зміст навчальних занять фіксується записами у Журналі обліку роботи гуртка, факультативу, секції

Навчально-методичний комплект (комплекс) – у повному об’ємі має такий вигляд: анотація, програма курсу і тематичний план, навчальний посібник для учнів (у друкованій або іншій формі, наприклад, інтерактивна комп’ютерна програма, Інтернет-ресурс), методичні рекомендації для учителів (розробки занять, хрестоматія), анотований список літератури, робочий зошит, завдання для самостійної роботи учнів. (Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения //Педагогика. – 2005. – № 2. - С.36-41.)

ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році Лист МОН Від 10.08.2010 N 1/9-538

ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році  Лист МОН Від 10.08.2010 N 1/9-538

ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2010/11 навчальному році Лист МОН Від 10.08.2010 N 1/9-538

ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2010/11 навчальному році Лист МОН Від 10.08.2010 N 1/9-538

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році. Лист МОН від 07.12.2010 № 1/9-887;
Додав: kolinko |
Переглядів: 46403
Всього коментарів: 12
12 людмила  
Дуже професійний сайт! Щиро дякую! Успіхів!

11 Игорь  
Шановні колеги! допоможіть знайти програму спецкурсу із світової літератури для 8 класу "Шедеври світової ліітератури". Дуже потрібно!

10 Клара  
Шановні колеги!!Шукаю цікаву авторську програма гуртка з правознавства для учнів 8-10 класів.Дякую...

9 kolinko  

8 олександр  
Шановні колеги допоможіть знайти програми з факультативів по фізкультурі:
1.Програма факультативу (гуртка) "Теніс" для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гасанова І.М., Настругова О.В.)
2. Програма факультативу (гуртка, секції) "Волейбол" для 5-9 кла­­сів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Кудрявець Д.С., Афіцька І.А., Маслова І.Ю., Швець Д.Г., Пасічник Н.О.)

7 kolinko  
Юлия, Ваше питання переміщено на форум. Там же є відповідь. Перейдіть за посиланням

6 юлия  
дуже потрібна програма для гуртка з правознавства,допоможіть

5 kolinko  
Оксано, Ваше питання переміщено на форум http://zavuch.at.ua/forum/2-30-271-16-1316792554, там же Ви знайдете відповідь

4 оксана  
Доброго дня. Шановні географи. ДУЖЕ дуже потрібна програма(хоча б подібна) гуртка "Клуб мандрівників Україною".Підкажіть де можна знайти.

3 Учитель  
Larisa, хочу сказать в защиту коллег. Я тоже видела эти рекомендации в нете. К сожалению, поиск выдает ссылку на этот документ, В КОТОРОМ АВТОР НЕ УКАЗАН. А администрация сайта и не говорит, что эти материалы - их произведение. Заметьте, все остальные с указанием, кто составил.
И, кстати, ссылка КОИППО стоит. А автор кто? Так и осталось загадкой.

2 Larisa  
Шановні колеги! З великим інтересом переглянула розділ "Готуємо навчальні плани ..." Справді, багато корисної інформації для керівника ЗНЗ. Проте турбує такий момент: практично все, що стосується розроблення і наповнення варіативної складової (рекомендації аторам,укладачам програм; пам'ятки, довідник тощо) використано Вами без посилання на першоджерело. У окремих статтях Ви навіть не адаптували текст (йдеться про НМР КОІПОПК). Хочу Вам повідомити, що рекомендації, взяті із сайту Київського обласног інституту ППО та збірника "Технологія розробки навчальної програми" мають автора.
Скажіть, чи можемо ми навчити керівників грамотно укладати методичні матеріали, якщо самі так некоректно чинимо?

1 тетяна  
Мені потрібна програма з української мови та літературидля шкіл з російською мовою навчання

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license