Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » Інструктивно-методичні матеріали » Інструктивно-методичні матеріали

Готуємось до серпневої конференції 2011-2012 н.р.
11.05.2011, 10:37
1.Формування життєвої компетентності учнів на всіх етапах розвитку особистості.
2.
Педагогічна культура вчителя

3.
Інновації у діяльності навчального закладу.

4.
Управлінська компетентність керівника.

5.
Зірки освіти на небосхилі Миколаєва (переможці фахових конкурсів).

6.
Психологічна служба.

7.
Методична скарбниця.

8.
Формування екологічної культури і краєзнавство.

9.
Гуманітарна освіта.

10.
Інформаційно-комп'ютерне забезпечення управлінської діяльності та навчально-виховного процесу.

11.
Різноманітність профілів - джерело професійного визначення учнів.

12.
Розвиток виховної системи навчального закладу.

13.
Дослідницька діяльність педагогів (матеріали з досвіду роботи експериментальних майданчиків; результати самоосвіти педагогів: програми, підручники, посібники, методичні розробки, рекомендації тощо).

14.
Проектна діяльність учнів і вчителів.

15.
Виховання учнівської молоді.
 
  • Портфоліо директора

Ваше портфоліо - вітрина, в якій всі можуть помилуватися на результат Вашої роботи. Воно демонструє як вже досягнуту майстерність, так і запас творчих можливостей. Так як же Вам перевершити всіх за якістю Вашого портфоліо?
Створити "красномовне" портфоліо легше, ніж Вам здається. Прагніть до простоти й практичності, вирішуйте поставлені завдання, і тоді в підсумку Ви отримаєте портфоліо, яке успішно працюватиме на Ваш імідж.
Ми пропонуємо Вам розглянути п'ять пасток, що підстерігають розробників портфоліо.
Отже, типові помилки, які потрібно знати, щоб уникати їх.
 
Пастка № 1: Туман багатослів'я
Чіткість і ясність повинні бути основоположними принципами побудови вашого портфоліо. Не витрачайте двадцять слів на те, що можна виразити в семи. Виносьте кращу (виграшну) інформацію на чільне місце ("на першу шпальту"). Чим помітніше ваші найкращі досягнення, тим вище успіх вашого презентаційного портфоліо.
Уникайте занадто хитромудрих фраз у текстах.
Не дробіть портфоліо на занадто дрібні розділи, проте, забезпечте йому охоплення контенту (змістовної інформації), достатнього для досягнення ваших цілей.
Основні принципи складання ефективно працюючих текстів у таких презентаційних порт фоліо - стислість речень, висловлювань виразна, навіть хльостка, мова та однозначність тлумачень.
 
Пастка № 2: Нагромадження інформації
Інший підступ самим собі криється у прагненні втиснути масу відомостей в обмежений простір. Потрібно рівномірно розподілити їх по сторінці, розрахувавши їх необхідний обсяг. Пам'ятайте, чим щільніше ви наб'єте портфоліо всякою всячиною, тим більше воно буде схоже на тюк ганчір'я (вибачте за порівняння).
 
Пастка № 3: Відсутність почуття міри
Простота і виразність викладу матеріалу допоможуть вам уникнути зайвих помилок.
Це відноситься до всіх аспектів оформлення вашого портфоліо. Тихіше їдеш - далі будеш. Чим більший спектр відомостей (різних напрямків) ви спробуєте охопити у вашому портфоліо, тим вище ймовірність допустити прикрий промах.
Глядачів може захлеснути валом зайвої інформації і тоді вони просто не помітять у цьому морі ті перлини, що є яскравим підтвердженням вашої майстерності.
 
Пастка № 4: Візуальні надмірності
Оцініть виправданість включення в дизайн кожного декоративного елемента (рамки, шрифти, фотографії, схеми, моделі тощо). Якщо він сприяє вирішенню завдань, що стоять перед вами і надає закінченість зразкам вашої творчості, то все в порядку. В іншому випадку видаліть його.
Грамотне застосування прогалин (невелика кількість пустого місця) у вашому портфоліо полегшує його зорове сприйняття, поділ на змістові частини, усвідомлення представленої інформації. Чим більшою кількістю елементів ви напічкаєте кожну одиницю площі сторінки, тим важче вам буде донести основну ідею до глядача, оскільки все зіллється в одну купу.
 
Пам’ятайте, портфоліо забезпечений успіх, якщо в ньому ідеально співвідносяться особистісне авторське звучання, своєрідність, простота і «легкість читання». Нехай Ваше портфоліо відрізняється від всіх інших і сприяє досягненню Ваших цілей!
 
До вашої уваги орієнтовна структура презентаційного Портфоліо директора до міської виставки «Освіта Миколаєва - 2011» ( 1 лист загальним розміром 1м х 1м)
1.   Фото директора (формат А5, бажано уникати штампу "фото на паспорт").
2.   Відомості про керівника навчального закладу
ü  прізвище, ім’я, по батькові,
ü  звання, нагороди,
ü  підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка,
ü  наукові інтереси
ü  тощо.
3. Пріоритетні напрямки діяльності (даний розділ повинен відображати персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, управління професійним зростанням педагогів, залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями; особливості управлінської діяльності керівника, містити характеристики його як сучасного менеджера).
4. Результати/досягнення, які відображають кращі результати керівника, демонструють його успіхи як менеджера освіти й успіхи закладу: 
ü  висвітлення діяльності в пресі,
ü  перемога у професійних конкурсах,
ü  наявність сертифікатів, що засвідчують участь директора в проектах, програмах, тренінгах, курсах тощо,
ü  оцінка професійної компетентності експертами,
ü  результати участі у проектах, програмах,
ü  результати обласних та районних олімпіад, конкурсів,
ü  участь у семінарах, конференціях, проведення авторської школи, майстер-класів?
ü  тощо.

Звертаємо увагу, що наведена структура є орієнтовною і кожний має право на авторство, відбору саме тієї інформації, яку вважає потрібною й доцільною
Портфоліо (вже скомпоноване за вказаними розмірами) в електронному вигляді просимо надати до НМЦ до 15.06.2011
Тематичний словник:

Видання – твір  (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для розповсюдження, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів з видавничого оформлення, поліграфічного й технічного виконання. (Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 р. № 318/97-ВР).

Видавнича продукція - сукупність видань, призначених для випуску або випущених видавцем (видавцями). (Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 р. № 318/97-ВР).
Навчальні видання – це видання, що містять систему відомостей наукового чи прикладного характеру, викладену у формі, що зручна для вивчення і викладання, розраховану для учнів різного віку й рівня навченості.

Типи видань за характером інформації

Автореферат – це наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат проведеного ним дослідження, представленого на здобуття наукового ступеня.
Препринт – наукове видання, що містить матеріали випереджального характеру, тобто опубліковані до виходу в світ видання, в якому вони можуть бути розміщені.

Посібник – видання, спрямоване допомогти в практичній діяльності або в оволодінні навчальною дисципліною.
Підручник - навчальне видання, що містить систематизоване викладення навчальної дисципліни, відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання.

Навчальний посібник - навчальне видання, що частково чи повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання.

Навчально-методичне видання – навчальне видання, що містить матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (розділу, частини) або з методики виховання.

Стаття – публікація, яка передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї чи питання й містить елементи аналізу.  Стаття спрямована на періодичне видання або готується до неперіодичного збірника як складова частина його основного тексту.

Оглядова стаття – публікація, що містить вільну характеристику, аналіз й оцінку стану педагогічної науки й практики за визначений період.

Інформаційно-методичний збірник – це, як правило, брошуроване видання, що призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, а також інформувати про новітні освітні технології.

Методичний вісник – брошуроване видання, що містить методичні матеріали з окремих навчальних предметів, методичні рекомендації щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

Збірник – видання, що містить ряд творів. Бюлетень – періодичне  або видання з продовженням, що випускається оперативно, має ознаки газетного або журнального видання, містить матеріали організації, яка його видає.

Альманах – збірник літературно-художніх і (або) науково-популярних творів, об'єднаних за певною ознакою.

Календар – періодичне довідкове видання, що містить послідовний перелік днів, тижнів, місяців даного року та інші відомості різного характеру.

Дайджест – видання, що містить публікації у вигляді добірки витягів з конкретного тексту, відібраних і згрупованих так, щоб дати про нього загальне уявлення, або добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.

Навчальна програма

Навчальна програма – державний документ, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення навчальних дисциплін, розвитку й виховання особистості відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та навчальних планів. (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 12.12.2002р. "Порядок розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів").

Авторська навчальна програма – науково обґрунтоване нове методичне знання про цільові, змістові та процесуальні характеристики предмета (курсу), в основу якого покладено інтелектуальну працю педагога.
Адаптована програма – програма, розроблена індивідуально або колективно, що регламентує викладання певної галузі знань (сукупності галузей), відмінна від чинних навчальних програм структурою побудови навчального матеріалу та використанням додаткового змісту.
Курс за вибором (елективний курс) - навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст певного курсу чи предмета державного освітнього компонента і обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)

Факультативний курс - навчальний курс, зміст якого безпосередньо не пов'язаний із загальнообов'язковим навчальним змістом і який обирається для розширення свого загального кругозору, прилучення до нових сфер знання і людської діяльності. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)

Навчально-методичний комплект (комплекс) – у повному обємі має такий вигляд: анотація, програма курсу і тематичний план, навчальний посібник для учнів (у друкованій або іншій формі, наприклад, інтерактивна комп'ютерна програма, інтернет-ресурс), методичні рекомендації для учителів (розробки занять, хрестоматія), анотований список літератури, робочий зошит, завдання для самостійної роботи учнів. (Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения //Педагогика. – 2005. – № 2. - С.36-41.)

Типи видань за обсягом

Авторський аркуш – одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами. У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш 24 сторінки машинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали на стандартному аркуші формату А.4.

Книга – книжкове видання, обсяг якого понад 2 авторські аркуші (48сторінок).

Брошура – книжкове видання, обсяг якого більше за 4, але не більше як 48 сторінок.

Листівка – видання, обсяг якого від 1 до 4 сторінок.

Типи видань за матеріальною конструкцією

Листове видання – видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.

Буклетне видання – листове видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, складеного будь-яким способом у два чи три згини.

Газетне видання — це видання у вигляді одного або декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.

Журнальне видання — це видання у вигляді блоку скріплених в корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.

Друковані засоби масової інформації (преса) – періодичні видання і видання, що виходять з продовженням під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. (Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.92 р. № 2782-XII).


Додав: kolinko |
Переглядів: 7703
Всього коментарів: 2
2 kolinko  
biggrin Дякую за допомогу! Виправлено! bye

1 Света  
Нельзя прочесть файлы, а именно "Положення про конкурс на кращі цифрові ресурси" та інш.Нельзя ли их "перезалить"?

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license