Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників

Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]
Сторінки: « 1 2 ... 27 28 29

Цимбал О. М., ЗДНВР ЗОШ № 28

У доповіді «Модель освітньої системи, що забезпечить якість освіти відповідно до вимог компетентнісного підходу» розроблено інноваційна модель Школи життєтворчості, яка координує і створює умови для взаємодії всіх підрозділів НВП від керівника закладу до членів шкільного колективу. Через організацію окремих ланок вона забезпечує досягнення місії, цілей і завдань сучасної освіти. Згідно моделі розроблено комплексну цільову програму. Чітке прогнозоване планування дає змогу максимально розкрити творчий потенціал членів адміністрації, створити сприятливий мікроклімат та комфортні умови НВП, значно підвищити позитивний імідж школи у місті. Кінцевою метою діяльності школи є сформованість якісних рис, різнобічний розвиток, досягнення високого рівня життєвої компетенції особистості. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1102 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Небот С.І.,

ЗДНВР ЗОШ № 49

Людина має бути освіченою. Освіченою вона є за умови якісної освіти. Що ж означає поняття «якісна освіта»? Де шукати грані між якісною та неякісною освітою? Як не занапастити учня в сучасному навчально-виховному процесі (адже психологи стверджують, що всі учні здібні від природи)? Як «зрушити» з місця усталені стереотипи учителя? Питань багато. Головне – бажання і намагання почати діяти. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1419 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Минькович Ю.О. – заступник

директора з навчально-виховної

роботи Миколаївської загально-

освітньої школи № 24

Як пізнати себе? Не шляхом споглядання,

а тільки шляхом діяльності. Спробуй виконати

свій обов’язок і ти пізнаєш, що в тобі є

Й.В. Ґете.

      Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок. З урахуванням світового досвіду й потреб розвитку української школи набули іншого тлумачення в середовищі педагогічних працівників. Вимоги, запропоновані до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетеннісно-орієнтованого підходу. Виклики суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, передбачають наступність між допрофільним і профільним етапами навчання., коли потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й включають інноваційні елементи, направлені на експеримент, дослідження, новаторство, здатний гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї професійної діяльності, вміє самостійно працювати над власним підвищенням освітнього й культурного рівнів, уміє самостійно набувати необхідних для професійної діяльності знань, умінь і навичок, критично мислить, володіє стійкою системою мотивів і потреб соціалізації, здатна активно й творчо діяти. Він повинен уміти сам і навчити учнів творчо засвоювати знання і застосовувати їх в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, оволодіти вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самоооцінки. Читати далі                                                           
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1927 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Масіброда О. В., ЗДНВР, ЗОШ № 28

На сучасному етапі розвитку освіти гостро стає проблема якості навчання учасників навчально-виховного процесу. Початок ХХІ століття став періодом освітніх реформ в Україні, спрямованих на створення такої системи освіти, яка б відповідала вимогам як суспільства, так і європейського освітнього простору.

Спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети – розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає розвиток суспільства.

Тому саме актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти загальному розвитку особистості, формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1213 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Измайлова Г.И.,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ №7
Современная философия разделяет понятия образование и воспитание.  Под воспитанием понимается процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки ее к производственной, общественной и культурной деятельности, тесно связанный с образованием, а образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков; необходимое условие подготовки человека к жизни и труду.  Определяющее понятие образование  распространяется на образование  как результат (образованность), и на  образование   как образовательный процесс, позволяющий получить необходимый результат, тогда и понятие качество образования  можно отнести и к процессу и к результату. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 992 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

Біліченко Н.Л.

вчитель початкових класів

м. Миколаїв, ЗОШ № 57

Гуманізація освіти сьогодні ґрунтується на можливості виявлення індивідуальних пізнавальних стратегій, що дозволяє людині реалізовувати свій особистий потенціал. Тому важливе завдання навчально-виховного процесу в початковій школі – розкрити вроджені здібності дітей, розвивати індивідуальність, особистість. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1290 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (1)

Крутієнко С.А.,
 заступник директора з НВР ЗОШ № 57

Основна обов'язкова діяльність школи, зазначає автор статті, спрямована на реалізацію освітнього стандарту.

Предметом оцінювання є виконання школою № 57 вимог освітнього стандарту, а метою - виявлення того, наскільки якісно школа виконує покладені на неї освітні задачі та відповідно до отриманої інформації приймає управлінські рішення.

Основне, на думку автора статті, це покроковий пошук балансу між оцінкою процесу й оцінкою результату, пов'язаний з вибором стратегії внутрішкільного управління якістю освіти.

В статті «Три кроки в організації моніторингу якості навчально-виховного процесу в школі» зроблено посилання, що інформаційною основою організації якості освіти є моніторинг якості освіти, спрямований на отримання оперативної та достовірної інформації про якість освітніх результатів, умов досягнення освітніх результатів і ціни досягнення якісно нових освітніх результатів. Організація якості освіти - це завжди процес переходу з режиму функціонування в режим інноваційного розвитку. Це особливе управління, спрямоване на досягнення не будь-яких, не випадкових, не просто кращих, а визначених, спрогнозованих результатів. Читати далі
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти | Просмотров: 1397 | Загрузок: 0 | Добавил: kolinko | Дата: 17.04.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-20 ... 261-270 271-280 281-287

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти

Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license