Меню сайтуВихід

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Користувачі на сайті:


Головна » До вершин професійної майстерності » Методичний супровід діяльності керівників » Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя
Методичні заходи для директорів [5]Школа молодого ЗДНВР [4]
Школа управлінської майстерності ЗДНВР [4]Методичні заходи для ЗДВР [4]
Консультації для ЗДНВР [2]Семінари [10]
Якість освіти як ключова категорія нової парадигми освіти [23]Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя [37]
Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками [13]Дидактичні й методологічні засади сучасного уроку [5]
Підвищення професійної компетентності вчителів [10]Школи - новатори [2]
Вебінари [176]


Зміст і форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами
08.02.2011, 17:18
Чернявська О.В.,
заступник директора з НВР
Першої української гімназії імені Миколи Аркаса
Тарновська А.Г.,
учитель основ педагогіки
Першої української гімназії імені Миколи Аркаса
Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідження… Тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі.
В.О. Сухомлинський
Педагогічну творчість учителя ми визнаємо як особистісно-зорієнтовану розвивальну взаємодію суб’єктів навчально-виховного процесу (вчителя і учня), зумовлену специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин між ними і спрямовану на формування творчої особистості учня та підвищення рівня творчої педагогічної діяльності вчителя.
С. Сисоєв
Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається… Без постійного прагнення до науки його діяльність втрачає ту одухотвореність, без якої все навчання перетворюється в суцільну муштру і дресирування.
А. Дістервег
 
Серед головних завдань гімназії є створення інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.
Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою вчителя. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема  підвищення кваліфікації і професійної компетентності кожного вчителя,  розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні і розвитку гімназистів.
Науково-методична робота є однією з важливих ланок управління гімназією, яка в першу чергу пов’язана з розвитком професіоналізму вчителя, що знаходить своє вираження у результатах навчального процесу, а також необхідністю розв’язання протиріч, що гальмують процес підвищення професійної компетентності педагога.
У Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса створена  система методичної роботи, спрямованої на розкриття та стимулювання творчого потенціалу учнів та вчителів.
Модель науково-методичної роботи  успішно діє і сприяє підвищенню компетентності вчителів, формуванню у них сучасного професійного мислення, розвитку педагогічної творчості, здатності до самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації.
 У науково-методичній роботі з педагогічними кадрами враховується  наступне:
·        структура науково-методичної роботи гімназії  оптимально відповідає запитам учителя;
·        зміст і технологія методичної роботи  зорієнтовані на кінцевий результат навчально-виховного процесу;
·        робота  проводиться систематично, послідовно, цілеспрямовано, творчо, безперервно, диференційовано і на діагностичній основі;
·        структура і зміст науково-методичної роботи  адекватні особливостям роботи гімназії;
·        забезпечено психолого-педагогічні умови для формування творчої особистості учнів та педагогічної творчості вчителів.
 
Зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами спрямований на поглиблення філософсько-педагогічних та психологічних знань; оволодіння та впровадження інтерактивних освітніх технологій, які забезпечують включення гімназиста в освітній процес, забезпечують його позицію суб’єкта, активного учасника цього процесу. Серед рекомендованих і найкраще сприйнятих вчителями такі з них:
·                       технологія особистісно зорієнтованого навчання;
·                       інформаційно-комунікаційні технології;
·                       проективні технології;
·                       технології кооперованого навчання.
 
У структурі змісту науково-методичної роботи з учителями  ми виділяємо такі компоненти:
Ø     інформаційний – передбачає ознайомлення педагогічного  колективу з новою педагогічною інформацією, передовим педагогічним досвідом, методиками;
Ø     ілюстративно-показовий передбачає усвідомлення й теоретичне осмислення педагогічних знахідок з теми, над якою працює кафедра, вміння їх аналізувати та критично оцінювати, моделювати, проектувати і прогнозувати (уроки на запрошення, творчі звіти, рольові, ділові ігри);
Ø     практичний передбачає оволодіння освітніми технологіями, інтерактивними методами навчання, усвідомленні власного рівня педагогічної компетентності в процесі систематично організованої роботи вчителя (майстер-клас, авторські семінари);
Ø     діагностико-контролюючий забезпечує одержання зворотної інформації про зміст, характер і досягнення у навчально-пізнавальній діяльності учнів та про ефективність праці вчителя (аналіз результативності науково-методичної роботи вчителя – анкетування, спостереження, тестові завдання, самоаналіз, самоконтроль).
 Система  науково-педагогічної роботи з учителями гімназії забезпечує максимальне розкриття творчого потенціалу кожного вчителя і становить собою системне утворення, структурні компоненти якого знаходяться у тісному взаємозв’язку.
Форми організації науково-методичної роботи в гімназії різноманітні та динамічні.
Індивідуальні форми роботи: самоосвіта, консультації, співбесіди, творчі звіти, авторські семінари, науково-методична та пошуково-дослідницька діяльність, створення відеофільмів.
Колективними формами такі: участь учителів у роботі предметних кафедр, педмайстерні, психолого-педагогічні семінари, робота творчих статичних  і динамічних групи, авторські семінари.
Масові форми: тренінги (психологічні, педагогічні), моніторинг, науково-практичні конференції, педагогічні читання, круглі столи, панорама професійної майстерності вчителів, творчі звіти-презентації кафедр, ярмарки педагогічних знахідок, захист проектів тощо.
Система науково-методичної роботи з педагогами має здатність до саморозвитку і успішно діє за умови, що її структурні компоненти знаходяться у тісному взаємозв’язку, а не функціонують як відносно окремі явища. Взаємодіючи і взаємодоповнюючи один одного, вони сприяють ефективності підвищення майстерності вчителів. Означена система забезпечує варіативність і свободу вибору роду занять, співпрацю, співтворчість вихователів і вихованців, творчий підхід, безперервний пошук, перевірку змісту, методів та форм навчання і виховання.
ДОДАТКИ:
Модель методичної роботи
Діагностична карта утруднень
Діагностична карта
Методичний щоденник


Категорія: Внутрішкільна система управління професійним зростанням учителя | Додав: kolinko
Переглядів: 4577 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1
Всього коментарів: 1
1 LoLo  
I don't know who you wrote this for but you helped a brotehr out.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Ми в соцмережах
       
 ОСВІТНЯ КАРТА МІСТА
(САЙТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ МІСТА) 
Освітня карта міста
Офіційні сайти


 Профспілка працівників освіти і науки

Інформаційні сайти
Управління освіти Миколаївської міської ради © 2018

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license